You are currently viewing 43 έτη Αρχιερατείας του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄

43 έτη Αρχιερατείας του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΥΠΡΟΥ: Την 43η επέτειο εκλογής του σε Επίσκοπο εορτάζει σήμερα ο Προκαθήμενος τής Εκκλησίας Κύπρου Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Χρυσόστομος Β΄.

Κληρικοί, φίλοι, συνεργάτες και υπάλληλοι τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου ευχήθηκαν το πρωί τής Πέμπτης 25 Φεβρουαρίου στον Μακαριώτατο, όπως ενισχύεται από τον Θεό συνεχώς στο πολυσχιδές έργο που επιτελεί στην Εκκλησία τής Κύπρου και εν γένει στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε όλους για τις ευχές και προσέφερε κέρασμα στους παρευρισκομένους.

Οι πλέον καλλίφωνοι έψαλαν τον πολυχρονισμό τού Μακαριωτάτου.

Ήταν το 1978, όταν ο 37χρονος τότε ηγούμενος τής Μονής τού Αγίου Νεοφύτου, Αρχιμ. Χρυσόστομος Εγκλειστριώτης, καλούνταν να αναλάβει το πηδάλιο τής πρώτης τή τάξει Μητροπόλεως τής Κύπρου, αφού μετά τον πρόωρο θάνατο τού αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄, ο τότε Μητροπολίτης Πάφου κυρός Χρυσόστομος Α΄ τον διαδέχθηκε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Στις 25 Φε βρου α ρί ου 1978, σύσσωμος ο παφιακός λαός, τον εξέλεξε, δια βοής, ως νέο Μητροπολίτη Πάφου.

Την ακριβώς επόμενη μέρα, στις 26 Φεβρουαρίου 1978, έγινε η εις Επίσκοπον χειροτονία του και το απόγευμα της ίδιας μέρας έγινε η εγκαθίδρυση τού νέου Μητροπολίτη στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδώρου Πάφου.

Άνθρωπος των έργων ό πως ήταν και είναι, α φού με λέ τη σε πρώ τα και συ νέ λα βε στο πρα γμα τι κό μέ γε θός τους ό λα τα προ βλή μα τα που ανέκυψαν μετά την τουρκική εισβολή του 1974, α νέ λα βε δράση, ανόρθωσε την στένουσα σε πολλούς τομείς Μητρόπολη Πάφου και μέχρι σήμερα κλεΐζει τον θρόνο τού Αποστόλου Βαρνάβα με έργα που ακόμη πραγματώνονται.

Δανειζόμαστε τους λόγους τού Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου τού Γένους μας κ.κ. Βαρθολομαίου, από το εγκάρδιο ευχετήριο γράμμα του κατά την 40ή επέτειο εκλογής τού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄ εις Επίσκοπον. Λόγοι, οι οποίοι βρίσκουν συμφώνους όλους, όσοι είχαν την ευλογία να συνεργαστούν ή να ζήσουν κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄:

«Υμείς, Μακαριώτατε είσθε άνθρωπος τού διαλόγου καί τών ανοικτών οριζόντων. Δι Υμάς η Ορθοδοξία δέν εσήμαινε ποτέ καί δέν σημαίνει κλειστότητα καί εσωστρέφειαν, αλλά ανοικτοσύνην καί φιλάνθρωπον μαρτυρίαν εν τώ κόσμω.

ως Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής καί πάσης Κύπρου, ηγωνίσθητε θεαρέστως διά τήν ευστάθειαν τής εν Κύπρω Εκκλησίας, τοποθετών μετά παρρησίας τόν λύχνον «επί τήν λυχνίαν» (Ματθ. ε, 15), ανυποχώρητος όταν θίγωνται τά πρώτιστα καί τά τιμαλφή τής Ορθοδοξίας καί τού Γένους.

Προσεφέρετε, Μακαριώτατε, πλείστα όσα εις τήν οργάνωσιν τής Εκκλησίας τής Κύπρου καί εις τήν ιεράν υπόθεσιν τής διασώσεως καί αναδείξεως τής πνευματικής καί πολιτισμικής κληρονομίας τού ορθοδόξου κυπριακού λαού.

Υπήρξατε καί συνεχίζετε νά είσθε ευαίσθητος ποιμενάρχης, ο οποίος γνωρίζει τάς ποιμαντικάς ανάγκας τού συγχρόνου ανθρώπου καί προσφέρει «βοήθειαν» καί «αλήθειαν» πρός αυτόν».

Κατακλείοντας και ευχόμενοι στον Προκαθήμενο τής κατά Κύπρον Εκκλησίας όπως ο Δωρεοδότης Κύριος διαφυλάττει αυτόν μακροημερεύοντα και υγιή κατ άμφω, παραθέτουμε αυτολεξεί τα λόγια τού Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. Θεοδώρου προς τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄επ ευκαιρία τής επετείου αυτής: «Μακαριώτατε, ηριστεύσατε εν πάσι, καί εν συνοδικότητι, καί εν ποιμαντική διακονία, καί εν κοινωνική προσφορά, καί εν κόσμω, καί εν ερήμω!»

Ήχος α/. Τής ερήμου πολίτης

Τού κλεινού Νεοφύτου τέκνον γνήσιον πέφηνας, εκ νεανικών έτι χρόνων, καί Εγκλείστρας ηγούμενος, εξ ής σε εξελέξατο Χριστός, τής Πάφου αρχιποίμενα σεμνόν, καί εκείθεν πάσης Κύπρου μυσταγωγόν, Χρυσόστομε εκάλεσεν. Δόξα τώ σέ δοξάσαντι Θεώ, δόξα τώ σέ χαριτώσαντι, καί τού Βαρνάβα θαυμαστώς, διάδοχόν σε δείξαντι.

(Ιερομονάχου Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου)