Θεία Λειτουργία και Χειροτονίες στο Φανάρι

Θεία Λειτουργία και Χειροτονίες στο Φανάρι

Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου αναμένεται να τελεστεί την Tετάρτη, 24 Φεβρουαρίου στον Πατριαρχικό Ναό, όπως αναφέρεται σε σχετική επίσημη ανακοίνωση που εξεδόθη από το Φανάρι.
Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι, την ίδια ημέρα θα τελεσθεί η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιακώβου Krochak, ο οποίος μετά την απόλυση, θα χειροθετηθή υπ’ Αυτού στο οφφίκιο του Μ. Συγκέλλου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Επισης θα τελεσθεί η εις διάκονον χειροτονία του Ελλογ. κ. Νικολάου Αμανατίδου, υποψηφίου διδάκτορος της Ευαγγελικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης, εκ Κιλκισίου, ο οποίος θα διακονήσει στο Πατριαρχείο.

Η ανακοίνωση

Ἀνακοινοῦται, ὅτι τήν Τετάρτην, 24ην Φεβρουαρίου, τελεῖται ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχουκ.κ. Βαρθολομαίου, συλλειτουργούντων δ᾽ Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν, καθ’ ἥν τελεσθήσονται ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰακώβου Krochak, ὅστις, μετά τήν ἀπόλυσιν, θά χειροθετηθῇ ὑπ’ Αὐτοῦ εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Μ. Συγκέλλου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καί ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ Ἐλλογ. κ. Νικολάου Ἀμανατίδου, ὑποψηφίου διδάκτορος τῆς Εὐαγγελικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Τυβίγγης, ἐκ Κιλκισίου, μέλλοντος ἵνα διακονήσῃ ἐν τοῖς Πατριαρχείοις.