Το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το τριήμερο των εργασιών της Ιεράς Συνόδου

Το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το τριήμερο των εργασιών της Ιεράς Συνόδου

Συνήλθεν, υπό τήν προεδρίαν τής τού Πατριάρχου, η Αγία καί Ιερά Σύνοδος κατά τό τριήμερον 12-14 Ιανουαρίου 2021, εν τή Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, επικυρώσασα τά Πρακτικά προγενομένων συνεδριών καί εξετάσασα άπαντα τά εν τήημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα.

Τό ιερόν σώμα, τήν 14ην τρέχοντος μηνός, εισηγήσει τής Α. Θ. Παναγιότητος, προέβη εις τήν πλήρωσιν τής χηρευούσης Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας, αφού προηγουμένως απέκοψεν εκ τής δικαιοδοσίας αυτής τήν Μελίτην (Μάλταν), αποτελούσαν εις τό εξής ιδίαν Πατριαρχικήν Εξαρχίαν.

Ως νέος ποιμενάρχης τής Ιταλίας εξελέγη ο Σεβ. Μητροπολίτης Ισπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος, οοποίος είχε μετεκπαιδευθήεν Ρώμη καί διακονήσει επί σειράν ετών εν τήΙερά ταύτη Μητροπόλει άλλως τε καί ως Πρωτοσύγκελλος αυτής.

Εις τήν ουτωσί κενωθείσαν Ιεράν Μητρόπολιν Ισπανίας καί Πορτογαλίας εξελέγη ο Πανοσιολ. Μέγας Αρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων Κομζιάς, μέλλων ίνα χειροτονηθή εις επίσκοπον εν Φαναρίω τή 25η τ. μ. Ιανουαρίου, εορτή τούΑγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου.

Τέλος, προτάσει τού Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. Νικήτα, η Αγία καί Ιερά Σύνοδος εξέλεξε τόν Βοηθόν αυτούΕπίσκοπον Τροπαίου κ. Αθανάσιον Μητροπολίτην Κολωνείας (Μικράς Ασίας) εις επιβράβευσιν τής μακροχρονίου διακονίας αυτούεν τή θεοσώστω ταύτηΕπαρχία τού Θρόνου.

Εξ άλλου, ηΑγία καί Ιερά Σύνοδος κατά τάς εργασίας αυτής ήρε τάς εν καιρώεπιβληθείσας καθαιρέσεις τούεν Αυστραλία πρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Θερμού καί τούεν ΑγίωΌρει ιερομονάχου Θεωνά Λαυριώτου

καί επανήγαγεν αυτούς εις τήν ιερωσύνην.

Ακόμη, η Αγία καί Ιερά Σύνοδος εξέφρασε τά συγχαρητήρια καί τήν ευαρέσκειαν αυτής εις τόν εκ τών παρέδρων αυτής Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Αυστραλίας κ. Μακάριον διά τήν ήν επέδειξε τιμήν εις τήν μνήμην τούπροκατόχου αυτούαειμνήστου Αρχιεπισκόπου κυρού Στυλιανού διά τής κυκλοφορήσεως κινηματογραφικούαφιερώματος, εις τήν ζωήν καί τό έργον αυτού, ως καί διά τής εκδόσεως περισπουδάστου Τόμου αφιερωμένου εις αυτόν, εις τόν οποίον συνεργάζονται εκλεκταί προσωπικότητες.

Εν τοίς Πατριαρχείοις, τή 14ηΙανουαρίου 2021