Ποιος κυβερνά τον κόσμο;

Ποιος κυβερνά τον κόσμο;

Ποιος κυβερνά τον κόσμο; Διαβάζουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη σε 5 διαφορετικά σημεία ότι άρχοντας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη διαβάζουμε στο 17ο κεφάλαιο ότι παρουσιάζεται ένα θηρίο που έχει δέκα κέρατα. Ο Απόστολος Ιωάννης ρώτησε τι είναι αυτά τα δέκα κέρατα. Τότε άγγελος Κυρίου του απαντά ότι τα δέκα κέρατα που είδε πάνω στο θηρίο, το οποίο πολεμά τους χριστιανούς, είναι δέκα βασιλείς, όμως αυτοί οι δέκα βασιλείς δεν έλαβαν καμία βασιλεία ούτε κυβερνήτες ήταν επάνω στη γη. Όμως αυτοί οι δέκα «βασιλείς» έχουν τη δύναμη μέσω του χρήματος να βασιλεύουν και να τροφοδοτούν τα κράτη. Αυτοί οι δέκα βασιλείς όταν δανείζουν χρήματα βάζουν όρους βλάσφημους στα κράτη και στερούν την ελευθερία του ανθρώπου. Αυτή τη δύναμη και εξουσία που έχουν θα την δώσουν στο θηρίο, στον αντίχριστο, στον αναμενόμενο «μεσσία». Δέκα ισχυροί άνθρωποι παγκόσμια που χωρίς να έχουν βασιλεία κυβερνούν τη γη. Μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί; Δέκα άνθρωποι να κυβερνούν τον κόσμο; Και βέβαια γίνεται δια μέσω του χρήματος. Διότι οι κινήσεις τους στρέφονται γύρω από το χρήμα. Δανείζουν τα κράτη και βάζουν όρους, όπου ολόκληρη η ανθρωπότητα πειθαρχεί στους όρους αυτούς. Μάλιστα πολλές φορές οι όροι αυτοί είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού, αλλά οι άνθρωποι που έχουν το νου τους μόνο στο χρήμα, υπακούουν στις εντολές αυτές και διώχνουν τον Χριστό. Σε άλλο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του Ιωάννη διαβάζουμε ότι το θηρίο που θα κυβερνήσει θα κάνει μικρούς και μεγάλους, φτωχούς και πλουσίους, ελεύθερους και υπηρέτες να τους δώσει ένα σφράγισμα-χάραγμα. Αυτό μπορεί να γίνει όταν το θηρίο αρχίζει σιγά σιγά να μειώνει τα χρήματα στην ανθρωπότητα με πολύ έξυπνο τρόπο. Μήπως αυτό που ζούμε στις ημέρες μας είναι ένας έξυπνος τρόπος για να πεινάσει ο κόσμος;