Όσοι πάμε αλλά και όσοι δεν θα μπορέσουμε να πάμε στην Εκκλησία τα Χριστούγεννα, μία να είναι η σκέψη μας: και  αυτή η μπόρα θα περάσει…

Όσοι πάμε αλλά και όσοι δεν θα μπορέσουμε να πάμε στην Εκκλησία τα Χριστούγεννα, μία να είναι η σκέψη μας: και αυτή η μπόρα θα περάσει…