Το ετήσιο  μνημόσυνο του σεμνού, πράου και Αγίου Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου

Το ετήσιο μνημόσυνο του σεμνού, πράου και Αγίου Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου