Ξέφραγο αμπέλι η χώρα μας για τους αιρετικούς

Ξέφραγο αμπέλι η χώρα μας για τους αιρετικούς