Βελτιώνεται η πορεία της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου
Ï Áñ÷éåðßóêïðïò ÔéññÜíùí, Äõññá÷ßïõ êáé ðÜóçò Áëâáíßáò Ê. ÁíáóôÜóéïò óôçí ÐñÝâåæá. Åðßóêåøç óôçí Ìçôñüðïëç. ÐÝìðôç 21 Óåðôåìâñßïõ 2017. (EUROKINISSI / ÃÉÙÑÃÏÓ ÅÕÓÔÁÈÉÏÕ)

Βελτιώνεται η πορεία της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αλβανίας, σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου.

Να πούμε ότι σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ιατρικό κλιμάκιο επισκέφτηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο στην οικία του στο Ψυχικό προκειμένου να τον εξετάσει και να εκτιμήσει την πορεία της υγείας του Ιεράρχη εξαιτίας του δεκατικού πυρετού και της κόπωσης που παρουσίασε.Εξ όλων αυτών εξεδόθη το παρακάτω ιατρικό ανακοινωθέν. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος παραμένει εις κατ΄ οίκον περιορισμό στην Αθήνα.

Οι μικροβιολογικές του εξετάσεις είναι άριστες. Με την πάροδο του χρόνου αναμένεται πλήρης αποκατάσταση της υγείας του.

Ευχαριστούμε για το συνεχές ενδιαφέρον των πολυάριθμων φίλων, «τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες».

Τίρανα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2020

Από τη Γραμματεία της Αρχιεπισκοπής