You are currently viewing ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ  “Η Ορθοδοξία υπέρ της ζωής”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ “Η Ορθοδοξία υπέρ της ζωής”

Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες της Αργεντινής είναι υπέρ της ζωής και, κατά συνέπεια, εναντίον της Άμβλωσης, ως αυθαίρετης, ατομικιστικής και μονομερούς δράσης για την αναστολή της πορείας μιας νέας ζωής, η οποία προέρχεται από το δοτήρα πάσης ζωής Θεό.

Ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε ότι η ζωή μας δεν είναι ένα απλό φυσικό ατύχημα αλλά ένα πολύτιμο δώρο από τον Θεό. Όπως ομολογούμε στην Αγία Αναφορά στη Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου «σὺ ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς παρήγαγες» η κάθε ζωή έχει το χάρισμα για την αιώνια ζωή. Είναι ο ίδιος ο Θεός που μας καλεί να γίνουμε ζωντανά σημεία της άνευ όρων αγάπης του, μια αγάπη που δεν μπορούμε καν να την φανταστούμε ή να καταλάβουμε, μια αγάπη που αποκαλύπτεται τέλεια στον Ιησού Χριστό και που εκφράζεται στη ζωή κάθε δημιουργήματός του.

Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι η ανθρώπινη ζωήξεκινά τη στιγμή της σύλληψης. Πιστεύουμε και επιβεβαιώνουμε ότι ο καθένας από εμάς είναι επιθυμητός από τον Θεό σύμφωνα με το απ᾽ αιώνων σχέδιό του και, γι᾽ αυτό, δεν μπορούμε να δεχτούμε με κανέναν τρόπο την θέση ότι η ανθρώπινη ζωή είναι φυσικό ατύχημα, ή ότι κάθε πλάσμα στη μήτρα της μητέρας του δεν έχει την ίδια αξιοπρέπεια, καθώς όπως ο κάθε άνθρωπος -καθώς και το δικαίωμα στη ζωή, μάλιστα – επειδή το εξελικτικό του επίπεδο δεν του το επιτρέπει ακόμα. Για τη θεολογική μας Παράδοση από τη στιγμή της σύλληψής του ο άνθρωπος -και για πάντα- είναι πρόσωπο, πλήρης άνθρωπος, δηλαδή ένα πολυδιάστατο ον έν σχέσει με όλη τη δημιουργία, δημιουργημένο κατ᾽ εικόνα Θεού και δεκτικό να φτάσει στην ομοίωση του ίδιου του Θεού(1).

Με τη δραματική υγειονομική κατάσταση την οποία ζούμε τόσο στη χώρα μας, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο λόγω της πανδημικής νόσου Covid-19, και έχοντας ήδη χάσει εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπων, θέλουμε να επισημάνουμε την ανησυχία και την ευθύνη μας για την ανθρώπινη ζωή και για τη προστασία και φροντίδα κάθε ανθρώπου από τη σύλληψή του και μέχρι το τέλος της ύπαρξής τους.

Παρομοίως, μας εκπλήσσει το γεγονός ότι σε αυτό το δραματικό και ευαίσθητο πλαίσιο στο οποίο ζούμε σήμερα, αποτελεί προτεραιότητα η αντιμετώπιση του λεγόμενου «νόμου της εθελοντικής διακοπής της εγκυμοσύνης» στην Εθνική Βουλή.

Ευελπιστούμε ότι οι εκπρόσωποι του Έθνους μας στη Βουλή θα αφιερώσουν όλες τις ικανότητες και ηθικές τους πεποιθήσεις στην προώθηση και τη θέσπιση νόμων που ευνοούν την ζωή όλων των πολιτών αυτής της χώρας, δηλαδή, που θα υποστηρίζουν και θα στηρίζουν τη μητρότητα και την παιδική ηλικία, θα στηρίζουν την οικογένεια ως το ουσιαστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της ζωής του νέου ανθρώπου, θα βελτιώνουν τη δημόσια υγεία, θα υποστηρίζουν την αξιοπρεπή εργασία, την εκπαίδευση των νέων και θα βοηθούν όσους επιθυμούν να προκόπτουν και να εργαστούν με αξιοπρέπεια, με την πεποίθηση, ότι η ζωή μας δεν είναι τυχαία, αλλά ιερό δώρο από τον Θεό.

Μπουένος Άιρες, 19 Νοεμβρίου 2020.

Μητροπολίτης Ἰωσήφ

Οικουμενικό Πατριαρχείο

Μητροπολίτης Ἰάκωβος

Πατριαρχείο Αντιοχείας

Επίσκοπος Ἰωάννης

Υπερόριος Ρωσσική Εκκλησία

Επίσκοπος Κύριλλος

Πατριαρχείο Σερβίας

1. Εξάλλου, στην Παράδοση της Εκκλησίας μας με ένα τρόπο συγκλονιστικό οι Άγιοι Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων επιβεβαίωσαν το μυστήριο της ζωής και της αναπλάσεως του ανθρώπου ερμηνεύοντας το μυστήριο της Ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με την Υπεραγία Θεοτόκο να είβαι ο πρώτος άνθρωπος της νέας ζωής, όπως έχει σημειώσει ο μέγας Πατέρας της Εκκλησίας μας Ἀγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως,κεφ. 12(56): «Αὐτὸς γὰρ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, κυηθεὶς μὲν ἐκ τῆς Παρθένου, προελθὼν δὲ Θεὸς μετὰ τῆς προσλήψεως, ἤδη καὶ αὐτῆς ὑπ᾿ αὐτοῦ θεωθείσης ἅμα τῇ εἰς τὸ εἶναι ταύτης παραγωγῇ, ὡς ὁμοῦ γενέσθαι τὰ τρία, τὴν πρόσληψιν, τὴν ὕπαρξιν, τὴν θέωσιν αὐτῆς ὑπὸ τοῦ Λόγου, καὶ οὕτω νοεῖσθαι καὶ λέγεσθαι Θεοτόκον τὴν ἁγίαν Παρθένον οὐ μόνον διὰ τὴν φύσιν τοῦ Λόγου, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν θέωσιν τοῦ ἀνθρωπίνου, ὧν ἅμα ἡ σύλληψις καὶ ἡ ὕπαρξις τεθαυματούργηται, ἡ μὲν σύλληψις τοῦ Λόγου, τῆς δὲ σαρκὸς ἡ ἐν αὐτῷ τῷ Λόγῳ ὕπαρξις, αὐτῆς τῆς Θεομήτορος ὑπερφυῶς χορηγούσης τὸ πλασθῆναι τῷ πλάστῃ καὶ τὸ ἀνθρωπισθῆναι τῷ Θεῷ καὶ ποιητῇ τοῦ παντὸς θεοῦντι τὸ πρόσλημμα, σῳζούσης τῆς ἑνώσεως τὰ ἑνωθέντα τοιαῦτα, οἷα καὶ ἥνωνται∙ οὐ τὸ θεῖον λέγω μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀνθρώπινον τοῦ Χριστοῦ τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς καὶ καθ᾿ ἡμᾶς».

Σημείωση ΕΞΑΨΑΛΜΟΥ:Το κείμενο μας εστάλη απο σεβαστή και αγαπημένη Ομότιμη Καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ  της οποίας τις θεολογικές γνώσεις και επιστημονική εγκυρότητα σεβόμεθα και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη ως τα Άγια των Αγίων.