Η παρέμβαση του Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου  «βούτυρο και μέλι» στο ψωμί των κατηγόρων της Εκκλησίας

Η παρέμβαση του Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου «βούτυρο και μέλι» στο ψωμί των κατηγόρων της Εκκλησίας