Ο Σεβ. Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του αειμνήστου Μητροπολίτου Λαγκαδά Ιωάννου

Ο Σεβ. Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του αειμνήστου Μητροπολίτου Λαγκαδά Ιωάννου

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ.Δημήτριος,χοροστατήσας κατά την Θείαν Λειτουργίαν,σήμερον,Κυριακήν,22αν Νοεμβρίου,εν τω Κοινοτικώ Ι.Ναώ του Αγίου Νικολάου της νήσου Χάλκης,δεν παρέλειψε να τελέσει εν τω τέλει αυτής τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του προ εβδομάδος ακριβώς,απροσδοκήτως κοιμηθέντος εν Κυρίω αειμνήστου Μητροπολίτου Λαγκαδά,Λητής και Ρεντίνης κυρού Ιωάννου, με τον οποίο συνεδέετο με πολύχρονη πνευματική φιλία.
  Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασεν εις το ολιγομελές ποίμνιον της νήσου,πρωτίστως την βαθείαν λύπην του διά τον αδόκητον θάνατον του Μητροπολίτου Ιωάννου,μετά του οποίου συνεδέετο επί μίαν 30ετίαν και πλέον.Εις την συνέχειαν δε ανεφέρθη εις την δυναμικήν της πολυετούς ποιμαντικής και διοικητικής του δραστηριότητος εν Θεσσαλονίκη και Λαγκαδά,όλως δε ιδιαιτέρως εις την εν Χριστώ συναλληλίαν του.Κατέληξε δε ειπών,οτι δεν ήτο ίσως τυχαίον ότι ο Κύριος τον εκάλεσε πλησίον Του κατά την Κυριακήν του «καλού Σαμαρείτου»15ην Νοεμβρίου,καθότι ο αείμνηστος,ιερεύς ών και Αρχιερεύς της Εκκλησίας Χριστού,εγνωρίζετο και εφημίζετο ως φορεύς των αγαθών αισθημάτων του Σαμαρείτου,εξ ού και πολύκλαυστος.Αιωνία αυτού η μνήμη! (Ι.Μητρόπολις Προγκηποννήσων,22 Νοεμβρίου 2020.)
Υ .Γ.Ο Σεβ. Γέρων Πριγκηποννήσων  Δημήτριος για ακόμη μια φορά μας διδάσκει Αχιερατικό ήθος. Έκανε αυτό που η συνείδηση του του υπαγόρευσε στην  ιστορική επαρχία του και μάλιστα στη νήσο Χάλκη από την οποία ξεκίνησαν μεγάλα πνευματικά αναστήματα της Εκκλησίας μας και λάμπρυναν θρόνους  εν παντί τόπω της Δεσποτείας Αυτού ευρισκομένων.Αυτό ωστόσο που σκέφτηκε και έκανε ο Γέρων Πριγκηποννήσων Δημήτριος δεν σκέφτηκαν να κάνουν πολλοί από τους δικούς μας, οι οποίοι υπήρξαν συλλειτουργοί του Ιωάννη και πολλούς μάλιστα απ´αυτους τους ψήφισε στη δεκαετία που συμμετείχε  στις εργασίες της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.