Προς ασεβείς υβριστές νεκρών Ιεραρχών  

Προς ασεβείς υβριστές νεκρών Ιεραρχών