Στις 8 Νοεμβρίου η χειροτονία  του Θεοφ. Κομάνων Μιχαήλ στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών  Μεγάλου Ρεύματος στην Πόλη

Στις 8 Νοεμβρίου η χειροτονία του Θεοφ. Κομάνων Μιχαήλ στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών Μεγάλου Ρεύματος στην Πόλη

 Ἀνακοινοῦται ὅτι, τήν Κυριακήν, 8ην Νοεμβρίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων, καθ’ ἥν πανηγυρίζει ὁ Ἱερός ἡμῶν Ναός, τελεῖται ἐν αὐτῷ Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, προεξαρχούσης τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, συλλειτουργούντων δ’ Αὐτῷ ἁγίων Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθ’ ἥν τελεσθήσεται ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Κομάνων κ. Μιχαήλ, Ἐξάρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Κιέβῳ.  

     Ἀφ’ ἑσπέρας καί περί ὥραν 18:00, τελεσθήσεται ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑπερινός τῆς Ἑορτῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Ἐπόπτου τῆς Περιφερείας ἡμῶν.

      Θά ἐπακολουθήσῃ ὑπαίθριος δεξίωσις.