Ο κ. Θεοδωρικάκος τόπε και τόκανε: «Πέρασε» το νομοσχέδιο για τους Κοιμητηριακούς Ναούς – Καμία διαχείριση στους Δήμους

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόπε και τόκανε: «Πέρασε» το νομοσχέδιο για τους Κοιμητηριακούς Ναούς – Καμία διαχείριση στους Δήμους

 Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε επί της Αρχής, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών από την Ολομέλεια της Βουλής για την επιλογή διοικήσεων στον δημόσια τομέα αλλά και της λειτουργίας των ΟΤΑ. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μεταβάλλεται επίσης, το καθεστώς των κοιμητηριακων ναών, ο έλεγχος των οποίων περνά πλέον από τους Δήμους στις Ιερές Μητροπόλεις.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η διοίκηση αλλά και η διαχείριση των ιερών ναών των κοιμητηρίων ανεξάρτητα θα ασκείται πλέον από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της οικείας ενορίας είτε από συμβούλιο που θα ορίζει ο εκάστοτε Μητροπολίτης.

Το προσωπικό πλέον περνάει στην τοπική Μητρόπολη η οποία θα αναγνωρίζει την προϋπηρεσία και κάθε συνέπεια. Για την αλλαγή καθεστώτος θα εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Μητροπολίτη η οποία θα δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η οικεία Μητρόπολη θα είναι διάδοχος όλων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από τους ΟΤΑ.

Επίσης, τα έσοδα του ναού θα προορίζονται πρώτιστα για την συντήρηση αλλά και λειτουργία του ναού και σε δεύτερο χρόνο  για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ενώ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο απαγορεύεται η είσπραξη τελών ή δικαιωμάτων από τους ΟΤΑ για ιεροτελεστίες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το νομοσχέδιο με θέμα: «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ψηφίσθηκε επί της Αρχής από τη ΝΔ ενώ καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κατά πλειοψηφία, επίσης, ψηφίσθηκαν και οι υπουργικές τροπολογίες με τις ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών , της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) καθώς και με τις ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.