You are currently viewing Η εικόνα της Παναγίας που δάκρυσε στον Άγιο Δημήτριο Βύρωνα συγκεντρώνει πλήθος πιστών – Η Ι. Μητρόπολη Καισαριανής με σεμνό ανακοινωθέν επιβεβαιώνει το γεγονός

Η εικόνα της Παναγίας που δάκρυσε στον Άγιο Δημήτριο Βύρωνα συγκεντρώνει πλήθος πιστών – Η Ι. Μητρόπολη Καισαριανής με σεμνό ανακοινωθέν επιβεβαιώνει το γεγονός

  Πλήθη λαού συρρέει καθημερινά  τις τελευταίες ημέρες στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στον Βύρωνα για την Παναγία Παρηγορήτρια.

Εκατοντάδες πιστοί έχουν προσέλθει από πολλές περιοχές για να προσκυνήσουν και να λάβουν την Χάρη και το έλεος της Παναγίας Παρηγορήτριας, η οποία φαίνεται πως δάκρυσε.

Το περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020, ανήμερα της εορτής του Γενεθλίου της Θεοτόκου. Όλα ξεκίνησαν, όταν η νεωκόρος του Ιερού Ναού ξαφνικά παρατήρησε ότι η εικόνα δάκρυζε. Αν και αρχικά οι Ιερείς δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στους ισχυρισμούς της, μετά από λίγη ώρα διαπίστωσαν και οι ίδιοι όπως και οι πολλοί πιστοί με δέος ότι η Παναγία είχε βουρκώσει.

Στην εικόνα όπως μπορείτε να δείτε και στις παρακάτω φωτογραφίες της Ι.Μ. Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού, φαίνονται δύο μικρές γραμμές από δάκρυα, τα οποία έφτασαν μέχρι τη βάση από το προσκυνητάρι.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ιεράς Μητροπόλεως Καισαριανής, Βύρωνος & Υμηττού: 

Μέ σεβασμό στίς ενέργειες τού Φιλανθρώπου Θεού καί Πατρός καί τήν υποχρέωση νά στηρίξουμε τούς αδελφούς μας σέ εποχές πού ψυχραίνεται η αγάπη πρός τόν Θεό πληροφορούμε τούς ευσεβείς γιά τό γεγονός τής δακρυρροούσης εικόνος τής Θεοτόκου τής «Παρηγορητρίας» πού φυλάσσεται στήν Ενορία τού Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρωνος.

Τελουμένης τής θείας Λειτουργίας κατά τήν εορτή τού Γενεσίου τής Θεοτόκου (8/9) τήν ώρα πού ανεγινώσκετο από τόν λειτουργούντα Ιερέα τό Ευαγγελικό ανάγνωσμα τής εορτής οι προσευχόμενοι ενορίτες διεπίστωσαν, ότι η εικόνα τής Θεοτόκου τής «Παρηγορητρίας» είχε αρχίσει νά δακρυρροεί. Κατά τό θυμίαμα πρό τής Μεγάλης Εισόδου ο θυμιών Ιερεύς κατήλθε από τό πλατύσκαλο τής Ωραίας Πύλης καί κατευθύνθηκε εις τό προσκυνητάρι όπου είναι τοποθετημένη η εικόνα γιά νά θυμιάσει. Οι ενορίτες ασφαλώς σχολίαζαν τό γεγονός καί διερωτώντο περί τού λόγου γιά τόν οποίο συμβαίνει αυτό.

Η δακρυρροή συνέχισε νά συμβαίνει σταδιακώς καί τίς επόμενες ημέρες
Τό γεγονός διαδόθη από τούς πιστούς πού άρχισαν νά προσέρχονται γιά νά προσκυνήσουν τήν δακρυρροούσα εικόνα τής Θεοτόκου.

Η παράδοση τής Εκκλησίας μας γιά τά θέματα αυτά διδάσκει ότι:

Τά «σημεία» κατά τόν λόγον τού Κυρίου μας απευθύνονται στούς πιστούς καί όχι στούς απίστους. Οι πιστοί πρέπει νά βεβαιωθούν καί νά στηριχθούν στήν πίστη τών πνευματικώς αγώνων τους. Είναι «θεοσημεία» γιά τούς πιστούς (Μάρκου ιστ΄, 16).

Σημειούται καί τούτο ότι:

Τό γεγονός συνέβη εν ώρα τελέσεως τής θείας Λειτουργίας όπου τό Άγιο Πνεύμα επισκοπεί στόν χώρο καί μέ τήν παρουσία Του ευλογεί τήν σύναξη τών πιστών.

Εξ άλλου στήν Καινή Διαθήκη αναφέρονται ενέργειες τού Θεού πού εκδηλώθηκαν σέ ώρα προσευχής (Μεταμόρφωση τού Κυρίου μας, αποφυλάκιση τού αποστόλου Πέτρου, τό όραμα τής Αποκαλύψεως, κ.ά.)

Σημειώνεται καί η ημέρα πού συνέβη τό γεγονός κατά τήν εορτή τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου. Η Μητέρα τού Θεού παρηγορεί καί στηρίζει τούς πιστούς ώστε νά παραμείνουν σταθεροί στήν πίστη τους.

Ότι τό «σημείο» εκδηλώθηκε σ αυτή τήν συγκεκριμένη εικόνα τής Θεοτόκου τής επικαλουμένης «Παρηγορητρίας» ερμηνεύεται ότι η Παρθένος Μαρία στηρίζει καί παρηγορεί τούς πιστούς, όπως παρηγορούσε καί στήριζε τούς Αποστόλους καί τούς λοιπούς πιστούς τής πρώτης χριστιανικής κοινότητος, όταν εδιώκοντο καί απειλούντο καί ήσαν κλεισμένοι καί φυλακισμένοι «διά τόν φόβο τών Ιουδαίων» (Ιωάννου κ΄, 19). «Ούτοι (δηλαδή οι άγιοι Απόστολοι) πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν τή προσευχή καί τή δεήσει σύν γυναιξί καί Μαρία τή μητρί τού Ιησού καί σύν τοίς αδελφοίς αυτού» (Πράξεων α΄, 14).

Πέριξ τής μητρός τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού συνήρχετο η πρώτη Χριστιανική κοινότητα, οι Μαθητές τού Κυρίου Ιησού Χριστού, καί εμείς άς προσευχόμεθα καί άς δεόμεθα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός νά μάς προστατεύει από τήν ενεστώσα ανάγκη.