Αψυχολόγητη και άκαιρη παρέμβαση  της Πρωτοσυγκελίας του Οικ. Πατριαρχείου: Μην φιλάτε τις εικόνες και το χέρι των ιερέων

Αψυχολόγητη και άκαιρη παρέμβαση της Πρωτοσυγκελίας του Οικ. Πατριαρχείου: Μην φιλάτε τις εικόνες και το χέρι των ιερέων

Μια ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Μεγάλη Πρωτοσυγκελλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξ αφορμής της πανδημίας του κορονοϊού και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την ατομική υγιεινή των πιστών  προκάλεσε την έκπληξη όλων ως προς τον χρόνο που εξεδόθη και τους σκοπούς που εξυπηρετεί. Συγκεκριμένα, αυτό που ζητείται από τους πιστούς είναι να μην φιλούν τις εικόνες αλλά και το χέρι των ιερέων. Ασφαλώς η εγκύκλιος εξεδόθη για τους ορθόδοξους χριστιανούς που ζουν στην Τουρκία αλλά διαδόθηκε με αστραπιαία ταχύτητα σε όλο τον κόσμο. 

Και η εγκύκλιος αυτή της Πρωτοσυγγελίας βγαίνει ενώ ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ευρίσκεται στην Γενεύη και  ετοιμάζεται να προεδρεύσει των εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Θρόνου, οι οποίες θα ξεκινήσουν την Τρίτη 23 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου.Γιατί εξεδόθη αυτή τη στιγμή η εγκύκλιος αυτή και τι εξυπηρετεί;

Στην ανακοίνωση της Μ.Πρωτοσυγκελλίας για την Πανδημία αναφέρεται:

Επειδή κατά τήν γνώμην τών ειδημόνων καί ως εξάγεται καί εκ τής καθημερινής εμπειρίας, ο κίνδυνος εκ τής πανδημίας τού κορωνοϊού συνεχίζεται, ενίοτε δέ καί επεκτείνεται, η Μήτηρ Εκκλησία εν τή στοργή αυτής καί τώ ενδιαφέροντί της διά τήν υγείαν καί τήν προστασίαν τών απανταχού προσφιλών τέκνων αυτής, συνιστά ιδιαιτέρως εις τούς χριστιανούς τούς αποτελούντας τό ενταύθα άμεσον ποίμνιόν της νά εξακολουθήσουν νά τηρούν επιμελώς τά συνιστώμενα υπό τών αρμοδίων μέτρα, ήτοι :

1) νά νίπτουν τακτικώς τάς χείρας των,

2) νά φέρουν επί τού προσώπου μάσκες,

3) νά τηρούν τάς μεταξύ των αποστάσεις,

4) νά μή ασπάζωνται, πρός τό παρόν, τάς ιεράς εικόνας εις τούς ναούς καί τάς χείρας τών κληρικών, εκδηλούντες τόν σεβασμόν των δι υποκλίσεως, καί

5) οι κληρικοί καί οι κύριοι Επίτροποι τών Ναών νά μή χρησιμοποιούν τά κλιματιστικά μηχανήματα αλλά νά φροντίζουν νά τούς αερίζουν διά τών παραθύρων.

Καί επί τούτοις, διαβιβάζονται εις τό εν Τουρκία χριστεπώνυμον πλήρωμα αι πατρικαί ευχαί καί η ευλογία τής Α. Θ. Παναγιότητος τού Πατριάρχου ημών, ευελπιστούντος ότι οι πάντες θά συμμορφωθούν πρός τά ανωτέρω, επί τώ κοινώ αγαθώ.