Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος: ”Η κατάσταση του κορονοϊού με πονεί πάρα πολύ και υποφέρω”

Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος: ”Η κατάσταση του κορονοϊού με πονεί πάρα πολύ και υποφέρω”

Ενημερωτική επιστολή με πόνο ψυχής προς τους Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταµένους, των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Καναδά, απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά Σωτήριος και αναφέρεται στον κορονοϊό κσι τις συνέπειες  που είχε στην εκκλησιαστική μας  ζωή. .

Ο Αρχιεπίσκοπος δίνει απαντήσεις σχετικά με το άνοιγμα των Ναών, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή δεν προέβη σε δηλώσεις, αφού δεν είχε  γραπτές οδηγίες από το Οικουµενικό Πατριαρχείο.Ειναι χαρακτηριστικός ένας υπαινιγμός του Σεβ. Καναδά προς φιλόδοξους και βιαστικούς δήθεν πανεπιστημιακούς:

«Μερικοί φαίνεται, ότι θέλουν να καυχώνται για τις θεολογικές (καθηγητικές) γνώσεις τους. Ας σκεφθούν όµως, ότι η πρώτη γνώση την οποία πρέπει να έχουν είναι, ότι δεν πρέπει να οµιλούν χωρίς καθοδήγηση από την Αρχή της Εκκλησίας. Μερικοί φιλόδοξοι καλό θα είναι να χρησιµοποιήσουν τις καθηγητικές τους γνώσεις για τα θέµατα αυτά µόνον στις πανεπιστηµιακές αίθουσες».

Ωστόσο ο Σεβ. Καναδά δεν μας ενημερώνει πότε θα κάνει τις χειροτονίες των τριών εκλεγέντων βοηθών Επισκόπων του. Έχουν καθυστερήσει πολύ και όπως πληροφορηθήκαμε το Φανάρι του  απέστειλε επιστολή για να προγραμματίσει τις χειροτονίες αυτές  το ταχύτερο δυνατό. 

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή

Αγαπητοί εν Κυρίω,

Στή δύσκολη αυτή περίοδο του κορωνοϊού, σκέφτοµαι σας και τις Κοινότητές µας και αδιαλείπτως προσεύχοµαι. Κάποιοι κληρικοί και λαϊκοί εκφράζουν την ανησυχία τους, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος δεν έχει δώσει οδηγίες για το άνοιγµα των εκκλησιών και τη µετάδοση της Θείας Κοινωνίας.

Την Παρασκευή 29 Μαΐου, στην Ιερά µας Αρχιεπισκοπή είχαµε µία µικρή σύσκεψη µε ορισµένους ιερείς της επαρχίας Οντάριο και συζητήσαµε τα θέµατα αυτά. Εκλήθησαν οι τρεις ιερείς-µέλη του Συµβουλίου Πρεσβυτέρων από το Οντάριο και ορισµένοι άλλοι ιερείς. Δυστυχώς, δύο από τους προσκληθέντες δεν ήλθαν. Κάποιοι από τους προσκληθέντες έκαµαν και δηµόσιες δηλώσεις για το θέµα µετάδοσης της Θείας Κοινωνίας.

Η πρώτη µου φράση στην εισήγησή µου ήταν, ότι δεν θα κάµω καµία δήλωση, εάν δεν έχω γραπτές οδηγίες από το σεπτό Κέντρο της Ορθοδοξίας, το Οικουµενικό µας Πατριαρχείο και τον Παναγιώτατο Οικουµενικό µας Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο.

Ο Παναγιώτατος Οικουµενικός µας Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολοµαίος µε την από 02/06/2020 σεπτή επιστολή του προς όλους τους Αρχιερείς του Οικουµενικού Πατριαρχείου, ζητεί από αυτούς: “Αποφεύγετε ίνα προβαίνετε εις δηλώσεις, σχολιασµούς και συνεντεύξεις προς µέσα γενικής ενηµερώσεως και ίνα λαµβάνετε άλλας πρωτοβουλίας σχετικώς προς τα θέµατα τα αφορώντα εις την δηµιουργηθείσαν νέαν κατάστασιν”.

Όπως ανωτέρω έγραψα, θα συνεχίσω να µη κάµω δηλώσεις, εάν δεν έχω γραπτές οδηγίες από το Οικουµενικό µας Πατριαρχείο. Τούτο, διότι πιστεύω, ότι η Εκκλησία είναι Σώµα Χριστού. Είναι Μία και Αγία. Είναι µία οικογένεια. Κανείς δεν πρέπει για τέτοια σοβαρά θέµατα να οµιλεί αφ’ εαυτού του (αρχιερεύς, ιερεύς, διάκονος, καθηγητής ή οιοσδήποτε ορθόδοξος χριστιανός).

Με λυπεί το γεγονός, ότι ορισµένοι από τους ιερείς µας έχουν κάµει χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχουν εκφέρει γνώµες δικές τους, αλλά και έχουν µεταφέρει γνώµες άλλων, οι οποίοι ασχολήθηκαν µε το θέµα αυτό. Παρακαλώ θερµά στο µέλλον να µη ξανασυµβεί το ίδιο πράγµα.

Μερικοί φαίνεται, ότι θέλουν να καυχώνται για τις θεολογικές (καθηγητικές) γνώσεις τους. Ας σκεφθούν όµως, ότι η πρώτη γνώση την οποία πρέπει να έχουν είναι, ότι δεν πρέπει να οµιλούν χωρίς καθοδήγηση από την Αρχή της Εκκλησίας. Μερικοί φιλόδοξοι καλό θα είναι να χρησιµοποιήσουν τις καθηγητικές τους γνώσεις για τα θέµατα αυτά µόνον στις πανεπιστηµιακές αίθουσες.

Λυπάµαι, διότι έπρεπε να γράψω την επιστολή αυτή. Ελπίζω, ότι όλοι σας θα εννοήσετε τη σοβαρότητα του θέµατος και θα πράττετε πάντοτε το ορθό. 

Σας διαβεβαιώνω, ότι η κατάσταση του κορονοϊού µε πονεί πάρα πολύ και υποφέρω. Προσεύχοµαι και παρακαλώ προσεύχεσθε και σεις να βγούµε από τη δύσκολη αυτή κατάσταση το συντοµότερο δυνατό.

Με πατρική αγάπη και θερµές ευχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ