“Λιτές σκέψεις μέ λιτά λόγια γιά ἕνα ἐπίσκοπο”

“Λιτές σκέψεις μέ λιτά λόγια γιά ἕνα ἐπίσκοπο”