«Ο π. Νικόλαος Μάταρ δεν ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων»

«Ο π. Νικόλαος Μάταρ δεν ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων»

Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει πως ο π. Νικόλαος Μάταρ, Προιστάμενος του Ιερού Ναού Γενεθλίου της Θεοτόκου εις την πόλιν Corona της πολιτείας Καλιφορνίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δεν ανήκει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξέδωσε η Αρχιγραμματεία του Πατριαρχείου.

«Ο π. Νικόλαος Μάταρ, Προιστάμενος του Ιερού Ναού Γενεθλίου της Θεοτόκου εις την πόλιν Corona της πολιτείας Καλιφορνίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εξακολουθεί ψευδώς να ισχυρίζηται ότι ενεργεί υπό την ευλογίαν και καθοδήγησιν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων παρά τα αναρτώμενα ενταύθα, Απολυτήριον Γράμμα, Release Letter, το οποίον εχορηγήθη αυτώ από του έτους 2018 και απεστάλη εις την κανονικήν Εκκλησιαστικήν αυτού Αρχήν, ήτοι τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Φασιανής κ. Αντώνιον εις Νέαν Υόρκην. Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων καταγγέλλει την εκμετάλλευσιν του ονόματος αυτού και των ιστοσελίδων αυτού και προσεπιδηλοί ότι ουδεμίαν σχέσιν, συνεργασίαν ή επικοινωνίαν έχει μετά του Πατρός Νικολάου Μάταρ προς γνώσιν και ωφέλειαν του Ορθοδόξου ποιμνίου εν Αμερική και αλλαχού», αναφέρει.

Παραθέτει μάλιστα και το Απολυτήριο γράμμα: