Ακόμη και τα κλειδιά των ναών θαυματουργούνε!

Ακόμη και τα κλειδιά των ναών θαυματουργούνε!