Όψονται εις ον εξεκέντησαν

Όψονται εις ον εξεκέντησαν