Ο π. Χριστοφόρος Γουρλής μετά την συκοφάντηση και τον διασυρμό που δέχθηκε ζητά άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να λάμψει η αλήθεια.

Ο π. Χριστοφόρος Γουρλής μετά την συκοφάντηση και τον διασυρμό που δέχθηκε ζητά άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για να λάμψει η αλήθεια.

Αδελφοί μου, Χριστός Ανέστη!

Με την Χάριν του Αναστάντος Κυρίου και Θεού και της Παναγίας Μητρός Του, της Μεγαλόχαρης,παραμένω όρθιος, σταθερός και ακλόνητος στην Ορθόδοξον Πίστιν μας και στις αρχές μου, παρά την δίωξίν μου.

Τούτο το οφείλω στον Παντοδύναμον Θεόν, Τον Οποίον προσκυνώ και δοξάζω, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του πολυάθλου Ιώβ “ει τα αγαθά εδεξάμεθα εκ χειρός Κυρίου, τα κακά ουχ υποίσομεν; Είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας”.

Ακολούθως, νοιώθω την ανάγκην να εκφράσω το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ της καρδιάς μου προς όλους εσάς, οι οποίοι ποικιλοτρόπως εκδηλώσατε σ’ εμένα και την οικογένειάν μου εμπράκτως την χριστιανική σας αγάπη, από της συλλήψεώς μου μέχρι και της στιγμής αυτής, παρέχοντάς μου στήριξιν στην συνειδητή πράξιν μου να ακουθήσω τον Νόμον του Θεού και όχι αύτόν της Πολιτείας, κατά το “πειθαρχείν δεί Θεώ μάλλον ή ανθρώποις”, και να αφήσω τους πιστούς να συμμετάσχουν στις Ιερές ακολουθίες και να μεταλάβουν των Αχράντων Μυστηρίων, εφαρμόζοντας τον λόγον του μόνου Διδασκάλου Χριστού “τον ερχόμενον προς με ου μη εκβάλω έξω”.

Ως αντίδωρον προσφέρω την διαβεβαίωσιν ότι θα συνεχίσω να δέωμαι προς τον Θεόν για σας και τις οικογένειές σας.

Επιθυμώ δε να σας γνωρίσω ότι, προκειμένου να λάμψη η αλήθεια, καθώς αρκετά ψεύδη έχουν ειπωθή και μάλιστα από αδελφούς οι οποίοι κατέχουν υψηλές εκκλησιαστικές θέσεις, κατέθεσα σήμερα αίτησιν προς την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χίου (αριθ. πρωτ. 90 / 27.04.2020), αιτούμενος την άρσιν του τηλεφωνικού απορρήτου της μοναδικής γενομένης συνομιλίας μου, κατά το Εσπέρας του Μεγάλου Σαββάτου, με τον Πρωτοσυγκελλεύοντα της Ιεράς Μητροπόλεώς μας (Με τον Μητροπολίτην μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συνομιλία).

Ευγνωμονώ όλους σας και αιτούμαι την κατανόησιν όλων όσοι προθυμοποιηθήκατε να βοηθήσετε στην συγκέντρωσιν του επιβληθέντος προστίμου των 5.000 ΕΥΡΩ και δεχθήκατε άπαντες την άρνησίν μου, και τούτο όχι επειδή είμαι πλούσιος, αλλά επειδή δεν συνάδει με τις αρχές μου.

Εύχομαι ο Αναστάς Κύριος να σας χαρίζη το μέγα και πλούσιον Έλεός Του και η Παναγία μας η Ευαγγελίστρια να σας χαριτώνη.

Ο Θεός να μας ενισχύη και να μας στηρίζη στην πίστιν, ώστε να ομολογούμεν “Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον”.

Με πολλήν χριστιανικήν αγάπην και ευγνωμοσύνην
Πατήρ Χριστοφόρος Γ. Γουρλής