You are currently viewing Νέας Ιερσέης Ευάγγελος: «Η Ανάστασή Του να γίνει αφορμή να αναστηθούμε όλοι πνευματικά».

Νέας Ιερσέης Ευάγγελος: «Η Ανάστασή Του να γίνει αφορμή να αναστηθούμε όλοι πνευματικά».

Το Αναστάσιμο μήνυμά του απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης κ. Ευάγγελος με Αναστάσιμη Εγκύκλιο όπου τονίζει χαρακτηριστικά » Χριστός μας όμως αναστήθηκε τότε, και ανασταίνεται σήμερα, και ανασταίνεται καθημερινά για να μας δείξει ότι Εκείνος είναι ο Βασιλεύς του κόσμου, Εκείνος διακυβερνά τα σύμπαντα και εμείς, όση δύναμη κοσμική και να έχουμε, δεν είμαστε τίποτε άλλο από διαχειριστές του πανέμορφου κόσμου που έπλασε ο Δημιουργός του Σύμπαντος, ο Θεός».

Διαβάστε ολόκληρη την Εγκύκλιο:

«Χθές συνεθαπτόμην σοι, Χριστέ, συνεγείρομαι σήμερον ἀναστάντι σοι· συνεσταυρούμην σοι χθές· αὐτός με συνδόξασον, Σωτήρ, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Τροπάριον Κανόνος Ἀναστάσεως)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέ αὐτά τά θεσπέσια λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, πού ἀποτυπώνονται καί στόν Ἀναστάσιμο Κανόνα, περιγράφεται χαρακτηριστικά τό νόημα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Χθές, Μεγάλη Παρασκευή, ὁ Χριστός μας εἰσῆλθε στόν Θεοδόχο Τάφο καί μαζί Του εἰσήλθαμε καί ἐμεῖς, οἱ πιστοί καί ἀφοσιωμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἄλλωστε, ὅλη τήν Μεγάλη ἑβδομάδα ἀκολουθήσαμε τόν Κύριο σέ ὅλα τά γεγονότα πού ἔλαβαν χώρα:

ἀπό τήν Εἴσοδό Του στήν Ἁγία Πόλη Ἱερουσαλήμ, στήν ἀγωνία τῆς Γεσθημανῆς, στήν Προδοσία, στήν Σύλληψη, στά φρικτά βασανιστήρια καί τά Θεία Πάθη, στήν ἄνοδο στόν Γολγοθᾶ, κουβαλώντας τόν βαρύ Σταυρό, στό Θεοδόχο Μνῆμα καί σήμερα καλούμαστε ὅλοι νά συν-ἀναστηθοῦμε μαζί Του.

Χθές, συσταυρωθήκαμε μέ τόν Χριστό καί σήμερα συνεγειρόμεθα. Συνἀνασταινόμαστε. Αὐτή εἶναι ἀδελφοί μου ἡ ἀλήθεια τῆς ζωῆς αὐτῆς. Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση. Ὁ Γολγοθᾶς καί τό κενό μνημεῖο. Αὐτές τίς ἡμέρες βιώνουμε ὅλοι μας μιά καινούρια πραγματικότητα, πού δέν εἶναι καθόλου εὐχάριστη οὔτε γιά τήν ἀνθρωπότητα, οὔτε γιά τούς πιστούς μας. Ἡ ἐξάπλωση τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ ἄλλαξε τήν καθημερινότητά μας, μᾶς περιόρισε, μᾶς ἔδειξε τήν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τήν μικρότητά μας καί συνάμα τήν ἀνικανότητα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς καί τῶν διανοουμένων νά ἀντιμετωπίσουν ἕναν ἀόρατο μικροσκοπικό ἐχθρό.

Χιλιάδες συνάνθρωποί μας προσβλήθηκαν ἀπό τόν ϊό καί ἀπό αὐτούς πολλοί ἔχασαν τήν ζωή τους. Οἱ δημόσιες συγκεντρώσεις ἀπαγορεύτηκαν ἀπό τίς Ἀρχές καί οἱ ἀγαπημένες μας Ἐκκλησίες σταμάτησαν νά δέχονται τούς πιστούς ἐν σώματι. Ὅμως ἡ Ἑκκλησία μας  δέν θά σταμάτησει ποτέ νά λειτουργεῖ καί νά διακονεῖ τόν πιστό λαό Της. Ἡ Ἐκκλησία μας ποτέ δέν θά πάψει νά μᾶς μεταδίδει τό μήνυμα τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἐλευθερίας πού εἶναι ὁ Χριστός! Αὐτό σημαίνει Ἀνάσταση. Ἡ νίκη τῆς ζωῆς ἐπί τοῦ θανάτου καί τῆς φθορᾶς. Ὁ θάνατος καί ἡ φθορά εἰσῆλθαν στήν ζωή μας ἐξαιτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας. Οἱ ἀρρώστειες ἤρθαν ἐξαιτίας τῶν λαθῶν μας. Τό κακό βασιλεύει ἐξαιτίας τῶν ἐπιλογῶν μας.

Ὁ Χριστός μας ὅμως ἀναστήθηκε τότε, καί ἀνασταίνεται σήμερα, καί ἀνασταίνεται καθημερινά γιά νά μᾶς δείξει ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Βασιλεύς τοῦ κόσμου, Ἐκεῖνος διακυβερνᾶ τά σύμπαντα καί ἐμεῖς, ὅση δύναμη κοσμική καί νά ἔχουμε, δέν εἴμαστε τίποτε ἄλλο ἀπό διαχειριστές τοῦ πανέμορφου κόσμου πού ἔπλασε ὁ Δημιουργός τού
Σύμπαντος, ὁ Θεός.

Ἐπιπλέον, ὡς πιστοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καλούμαστε νά σταυρώνουμε τόν ἐαυτό μας καθημερινά, μιμούμενοι τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ μας, καί νά μήν ξεχνοῦμε νά ἀνασταινόμαστε μαζί Του. Νά σταυρώνουμε τά πάθη μας καί τίς ἀδυναμίες μας, νά μετανοοῦμε, καί νά σηκωνόμαστε ἀπό τήν πτώση καί τόν λήθαργο. Αὐτή ἡ συνἀνάσταση ἀγαπητοί μου θά ἔλθει σύντομα καί γιά τόν κόσμο μας, μέ τήν ἀπαλλαγή μας ἀπό τήν μάστιγα τῆς ἀσθενείας καί τήν ἐπιστροφή μας στήν κανονικότητα τῆς καθημερινότητας καί τοῦ ἀγῶνα τῆς ζωῆς.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Σήμερα πού ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση, ἀς προσευχηθοῦμε θερμά καί πιστά, ἀπ’ὅπου καί ἄν βρισκόμαστε, γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς ἀσφάλειας στόν κόσμο μας. Ἀς εὐχαριστήσουμε τόν Θεό γιά τίς δωρεές του καί ἀς λάβουμε ἕνα καλό μάθημα ἀπό τήν κατάσταση αὐτή. Ἀς ἐπιστρέψουμε στόν Θεό καί τήν Ἐκκλησία. Ἀς ἐπιστρέψουμε ὄχι μόνο σωματικά ἀλλά οὐσιαστικά. Μέ ἀφοσίωση, μετάνοια, εὐχαριστία καί ἀγάπη ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον. Τότε καί μόνο τότε θά ἑορτάσουμε ἀληθινή ἀνάσταση.

Αὐτή τήν φετινή ἰδιαίτερη Ἀνάσταση, χωρισμένοι σωματικά μεταξύ μας, εὔχομαι σέ ὅλους νά νιώσουμε περισσότερο τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στην ζωή μας καί ἡ Ἀνάστασή Του νά γίνει ἀφορμή νά ἀναστηθοῦμε ὅλοι πνευματικά καί σωματικά. Σᾶς εὔχομαι ὑγεία καί μακροημέρευση, σᾶς ἐκφράζω τήν εἰλικρινῆ μου ἀγάπη καί σᾶς διαβεβαιώνω ὅλους γιά τίς προσευχές μου.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί ἀναστασίμων εὐχῶν,

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ Νέας Ἰερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ