You are currently viewing Εκκλησιαστικές ειδήσεις 3 Απριλίου 2020

Εκκλησιαστικές ειδήσεις 3 Απριλίου 2020

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά:

α) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Tετάρτης, 1ης ἀρξαμένου μηνός Ἀπριλίου. Ἐκκλη-σιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας,

β) τήν Θείαν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τῆς Παρασκευῆς, 3ης ἰδίου, καί

γ) τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Κυδωνιῶν κ. Ἀθη-ναγόρας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, οἵτινες, ὁμοῦ μετά τοῦ Πατριάρχου, ἀνέγνωσαν ἀλληλοδιαδόχως τάς Στάσεις τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

* * *

Ὁ Ἐλλογ. κ. Σωτήριος Τσιόδρας, Λοιμωξιολόγος, Καθη-γητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Διευθυντής τῆς Ἐπι-τροπῆς Λοιμωδῶν Νοσημάτων τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, ἐπεκοι-νώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Οἰκου-μενικόν Πατριάρχην, καί ἐξῃτήσατο τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά τό ὅπερ τῷ ἔχει ἀνατεθῆ λίαν ὑπεύθυνον ἔργον κατά τήν παροῦσαν δυσχερῆ συγκυρίαν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁ δέ Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος τόν συνεχάρη θερμῶς καί ηὐχήθη εἰς τόν ἴδιον καί τούς συνεργάτας αὐτοῦ τήν ἐξ ὕψους δύναμιν καί ἐπιτυχίαν εἰς τάς προσπαθείας των ἐπί τῷ κοινῷ ἀγαθῷ, παρεκάλεσε δ’ ἐπί πλέον τήν αὐτοῦ Ἐλλογιμότητα ὅπως διαβιβάσῃ τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν καί τάς θερμάς εὐχάς Του εἰς τόν Ἐξοχ. κ. Βασίλειον Κικίλιαν, Ὑπουργόν Ὑγείας, εἰς ἐνίσχυσιν εἰς τό ἐμπεδόμοχθον ἔργον του.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου, κατά τήν ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Εὐλαμπίου Ἴμβρου κηδείαν τοῦ μακαρι-στοῦ Οἰκονόμου Νικηφόρου Σώζου, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱ. Μη-τροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου.