Ακόμα 6.000 ευρώ από τον Μητροπολίτη Χίου Μάρκο στο “Σκυλίτσειο” Νοσοκομείο

Ακόμα 6.000 ευρώ από τον Μητροπολίτη Χίου Μάρκο στο “Σκυλίτσειο” Νοσοκομείο

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του Νοσοκομείου Χίου ο Μητροπολίτης Χίου Μάρκος ως Πρόεδρος του «Αντιφυματικού Αγώνα» εισακούωντας σχετικό αίτημα ενίσχυσε σήμερα το Νοσοκομείο με δωρεά ποσού 6.000,00 €, πλέον προγενέστερης δωρεάς ποσού 20.000,00 € για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγκατάστασης των οικίσκων δειγματοληψίας και νοσηλείας SARS.