You are currently viewing Η ΠΙΣΤΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Η ΠΙΣΤΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ

Σήμερα εἶναι ἡμέρα πού θέλω νά τήν περάσω μέ προσευχή καί περισυλλογή…

Ποταπός εἰμί καί ἄθλιος, ἀλλά εἶμαι ἄνθρωπος τῆς Πίστεως.

Παρ᾽ ὅλο πού σπούδασα, ὅση μοι ἠ δύναμις, σέ ὅλα τά πεδία τοῦ ἐπιστητοῦ πού μέ ἐνδιέφεραν καί Τέχνες καί Κλασικές Σπουδές καί Θετικές Σπουδές καί ἀκόμη καί τώρα ἔχω παραμείνει ὁρκισμένος γνωσιοδίφης, ὡστόσο κανόνας καί γνώμονας τῆς ζωῆς μου εἶναι ἡ Πίστις καί ὄχι ἡ Γνῶσις.

Διότι, κατά τόν Παῦλον μας (Α Κορ. η´):
«…οἴδαμεν ὄτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν. Ἡ γνῶσις φυσιοῖ, ἡ δέ ἀγάπη (πρός τόν Θεόν) οἰκοδομεῖ. Εἰ δέ τις δοκεῖ εἰδέναι τι, οὐδέπω οὐδὲν ἔγνωκε καθὼς δεῖ γνῶναι. Εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν Θεόν, οὗτος ἔγνωσται ὑπ᾿ αὐτοῦ».
«Ὅλοι γνώσεις ἔχουμε, ἄλλος λίγο ἄλλος πολύ. Ἡ γνῶσις ὅμως, φέρνει ἀλαζονεία, ἐνῶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ οἰκοδομεῖ τόν νοῦ. Ἐάν κανείς νομίζει πώς γνωρίζει κάτι, ξεγελᾶ τόν ἑαυτόν του καί τούς ἄλλους. Διότι, ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ!!! Ἐάν ὅμως κάποιος ἀγαπᾶ ἀληθινά τόν Θεόν, τότε ὁ Θεός τοῦ χαρίζει ἀληθινή γνώση».
Αὐτό μέ ἔμαθε ὁ Γέροντάς μου ἀπό 12 χρονῶν παιδάκι καί αὐτό τήρησα καί τηρῶ καί θά τηρῶ σέ ὅλη μου τήν ζωή: νά προσεγγίζω τά πάντα μέσα ἀπό τήν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν Πίστιν εἰς Αὐτόν.

Ὁπότε καί τήν κατασκευασμένη ἀπό τήν Νέα Τάξη «πανδημία» λεγομένη τοῦ κορωνοϊοῦ Sars-CoV19, μόνο μέσα ἀπό τήν ΠΙΣΤΗ καί τήν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μπορῶ νά τήν δῶ!

ΑΔΙΑΦΟΡΩ ΣΤΕΓΝΑ γιά τίς τρέχουσες «ἐπίσημες» ἐπιστημονικές ἀναλύσεις, διότι:
Α. προσκρούουν στόν «κριτικόν νοῦν» (ΑΝ καί ΕΦΟΣΟΝ ὑπάρχει ἀκόμα σέ κάποιους ὀλιγοστούς καί δέν τόν ἔχει κάνει ΠΟΥΡΕ ὁ κτηνώδης φόβος, ὡς ἔλεγα σέ προηγούμενή μου ἀνάρτηση)…
Β. ὑπάρχουν ΑΞΙΟΛΟΓΩΤΑΤΕΣ φωνές ἐπιστημόνων, πού ἔχουν ΣΥΝΕΤΟ καί καθ᾽ ὅλα ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ἀντιρρητικό λόγο! ΑΝΤΙΡΡΗΤΙΚΟ ΛΟΓΟ!!!

Ὅπως ὁ ἐξαίρετος δρ. Φαίδων Βοβολής, Καρδιοχειροῦργος, πού συνέγραψε ἕνα ΥΠΕΡΟΧΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ἄρθρο-ἀνάρτηση, ἐκφέροντας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ καί ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ τήν ἀντίρρησή του στόν χειρισμό τῆς Νεοταξικῆς «πανδημίας» τοῦ διαβοήτου πλέον κορωνοϊοῦ.
Αὐτό τό ἄρθρο ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, τό ἐξαφάνισαν ΦΑΣΙΣΤΙΚῼ Τῼ ΤΡΟΠῼ οἱ ἀξιότιμοι συνεργάτες τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ, τήν Δευτέρα 23 Μαρτίου (νά τήν θυμᾶσθε πάντοτε αὐτήν τήν Δευτέρα: εἶναι ἡ ἠμέρα πού ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΥΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ στραγγαλίσθηκε ὕπουλα καί σαδιστικά ἡ Ἐλευθερία μας!!!).

Θέλω νά προσευχηθῶ. Μόνο νά προσευχηθῶ…

Γιαυτό δέν θά προσθέσω τίποτε ἄλλο, παρά ἕναν λόγο τοῦ πλέον Ἁγνοῦ Ἥρωος τῆς Ἐπανάστασης καί ΠΙΣΤΟΥ Ἕλληνος Ὀρθοδόξου τοῦ 1821, τοῦ Στρατηγοῦ Ἰωάννου Τριανταφύλλου, τοῦ «Μακρυγιάννη» ἐπιλεγομένου:

««Οἱ ἄρχοντές μας, ἔγιναν «Ἐκλαμπρότατοι», ἔγιναν «Γενναιότατοι», ὅμως τίποτας δέν τούς ἀναπεύει….
Καί τί ζητοῦνε ἀπό τό Ἔθνος;… Ὅλο νόμους καί φατρίες διά «τό καλό τῆς πατρίδος», ὅλο αὐτό πασκίζουν.
Ἔ, ὅσα ἔπαθε ἡ Πατρίς διά τούς «νόμους» καί τό «καλό αὐτεινῶν» καί ὅσα παλληκάρια σκοτώθηκαν, ΔΕΝ ΤΑ ‘ΠΑΘΕ Η ΠΑΤΡΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ…»»

Γιατί, ἕνας ὕπουλος νόμος, εἶναι πιό ἐπικίνδυνος ἀπό ἕναν ὕπουλο ἰό…

Θά πρότεινα μέ ἀγάπη, σήμερα, μήν παρακολουθήσετε «εἰδήσεις» καί «ἐνημερώσεις».

Σήμερα, ἄς διαβάσουμε ὅλοι μας ἀπό μία παράγραφο τῶν Ἀπομνημονευμάτων αὐτοῦ τοῦ Μεγάλου Ἕλληνος καί Ὀρθοδόξου, τοῦ Μακρυγιάννη μας.

Θά ὠφεληθοῦμε πολύ, μά πολύ, περισσότερο!

Ελισαίος