Πρόεδρος της Επιτροπής για τη διοργάνωση των Επιστημονικών Συνεδρίων για το 1821 ο Εμμ. Βαρβούνης

Πρόεδρος της Επιτροπής για τη διοργάνωση των Επιστημονικών Συνεδρίων για το 1821 ο Εμμ. Βαρβούνης

Η Ιερά Σύνοδος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος κα­τά την Συν­ε­δρί­α­ση Αυ­τής της 3ης μη­νός Φεβρουαρίου 2020 όρισε ως νέο Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής για την διοργάνωση των δέκα Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 (2012 – 2021) της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος τον Ελλογιμώτατο κ. Εμμανουήλ Βαρβούνη, Καθηγητή Λαογραφίας και Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η Επιστημονική Επιτροπή θα συνέλθει αύριο Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.30 υπό την Προεδρία του κ. Βαρβούνη για να προβεί στις ανοικτές προσκλήσεις συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων στα δύο επόμενα Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια των ετών 2020 και 2021, που πραγματοποιεί από το 2012 η Εκκλησία της Ελλάδος, με αφορμή την συμπλήρωση 200 ετών από της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821.
Τα θέματα των δύο τελευταίων Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων έχουν ως εξής:
1. «Τα οι­κο­νο­μικά του Α­γώ­νος – Η επίτευξη και η αναγνώριση της Ελληνικής Ανεξαρτησίας» (16 και 17 Οκτωβρίου 2020) και
2. «Η ε­πί­δραση του 1821 στη λο­γο­τε­χνία, την ποί­ηση και την τέ­χνη» (15 και 16 Οκτωβρίου 2021).

Ακολουθεί Βιογραφικό Σημείωμα του νέου Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής.

Ο Εμμανουήλ Γερ. Βαρβούνης (Σάμος, 1966) είναι Καθηγητής Λαογραφίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει τιμηθεί με τα Οφφίκια του «Άρχοντος Προστάτου των Γραμμάτων» του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του «Μεγάλου Άρχοντος Χαρτοφύλακος» του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής. Είναι κάτοχος τεσσάρων επίτιμων διδακτορικών τίτλων (ΗΠΑ, Ρουμανία, Ελλάδα) και τακτικό, αντεπιστέλλον ή επίτιμο μέλος οκτώ Ακαδημιών της αλλοδαπής (ΗΠΑ, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αυστρία, Γερμανία), καθώς και Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος Κλασικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου. Βιβλία και μελέτες του έχουν μεταφραστεί και δημοσιευθεί επίσης στην αγγλική, στη γαλλική, στην ισπανική, στην ιταλική, στη γερμανική, στη σερβική, στην τουρκική, στη ρωσική, στη γεωργιανή, στην αρμενική, στην αραβική, στη ρουμανική και στη βουλγαρική γλώσσα. Με πρόσκληση ξένων πανεπιστημίων και επιστημονικών εταιρειών έχει πραγματοποιήσει ομιλίες και διαλέξεις πλην της Ελλάδας και της Κύπρου, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο, στη Δανία, στη Σουηδία, στην Αίγυπτο, στη Ρωσία, στη Σερβία, στη Λετονία, στη Φιλανδία, στην Τουρκία, στη Γεωργία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στην Αυστραλία, στις Η.Π.Α. και στη Βουλγαρία.