Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ 2021 αποφάνθηκε ότι η ἐπανάσταση τοῦ ‘21 ἦταν πρωτοβουλία μίας περιθωριακῆς ελίτ!!

Κόλαφος! Στὸ ἐπίσημο site τοῦ ΕΛΛΑΔΑ 2021 οἱ θέσεις περὶ περιθωριακῆς ἐλὶτ!
Ἀπίστευτη καὶ συνάμα ἐθνικὰ ἀπαράδεκτη ἡ ἄποψη ποὺ ἐκφράζει ὁ καθηγητὴς Κώστας Κωστὴς, μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Ὁ Κώστας Κωστὴς εἶναι Καθηγητὴς Οἰκονομικῆς καὶ Κοινωνικῆς Ἱστορίας στὸ Τμῆμα Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἐπιλέχθηκε νὰ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ΕΛΛΑΔΑ 2021.
Ὅμως ὁ καθηγητὴς ἔχει ἐκφράσει μέσα ἀπὸ τὰ συγγραφικά του ἔργα καὶ συνεντεύξεις του, ποὺ φιλοξενοῦνται στὸ ἐπίσημο site τοῦ ΕΛΛΑΔΑ 2021, ἀπόψεις ποὺ δὲν συνάδουν οὔτε μὲ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, οὔτε μὲ τὴν Ἐθνικὴ Ἱστορικὴ Μνήμη. Θέσεις ποὺ διαστρεβλώνουν καὶ παραχαράσσουν γεγονότα καὶ νοήματα. Μέσα ἀπὸ τὶς θέσεις τοῦ ἐπιχειρεῖ νὰ εὐνουχήσει τὸ πραγματικὸ νόημα ἀλλὰ καὶ τὰ γεγονότα ποὺ….
ὁδήγησαν στὸν ξεσηκωμὸ τῶν Ἑλλήνων ἀπέναντι σὲ μία στυγερὴ καὶ αἱματοβαμένη σκλαβιὰ τεσσάρων αἰώνων.
Ἡ ἔκφρασή του ὅτι ἡ «Ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἦταν πρωτοβουλία μίας περιθωριακῆς ἐλίτ» , προσβάλει καὶ χαλκεύει τὴν Ἱστορία τοῦ Ἔθνους καὶ δίνει ἐπιχειρήματα στὴν διεθνιστικὴ λαίλαπα ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει καμιὰ Ὀθωμανικὴ κατοχὴ , δὲν ἀναγνωρίζει τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία.

«Δὲν ἦταν μία παλλαϊκὴ ἐξέγερση»,ἀναφέρει ὁ Κ.Κωστής, θέλοντας νὰ δείξει ὅτι οἱ «κυρίαρχες ἐλὶτ» εἶχαν βολευτεῖ καὶ ἀντιδροῦσαν στὴν ἰδέα τῆς ἐξέγερσης καὶ δὲν συμμετεῖχαν στὴν Ἐπανάσταση. Μόνο ποὺ κύριε καθηγητά, οἱ κυρίαρχες διαβρωμένες ἐλὶτ δὲν ὁρίζουν τὴν παλλαϊκότητα μίας κοινωνικῆς ἀντίδρασης ἀλλὰ τὸ εὖρος τῆς συμμετοχῆς , τὸ ὁποῖο ἦταν καθολικὸ στὶς τάξεις τῶν Ἑλλήνων σὲ Πελοπόννησο , Στερεὰ Ἑλλάδα καὶ νησιά.

Κ. Κωστής: Ἡγετικὴ προσωπικότητα ὁ Κώστας Σημίτης

Ὁ καθηγητὴς Κ. Κωστὴς ἀντιγράφοντας ἄλλους συστημικοὺς νεοέλληνες , ὅπως ἡ Ρεπούση , ὁ Τατσόπουλος προσπαθεῖ ἐντέχνως νὰ μειώσει τὴν καθολικότητα τῆς ἐξέγερσης καὶ νὰ τὴν ψαλιδίσει. Ἀκολουθεῖ τὸ γνωστὸ δόγμα τῆς στρογγυλοποίησης καὶ τὴν ἄμβλυσης τῆς ἱστορίας, ποὺ πατρονάρει μία διεφθαρμένη συνειδησιακὰ συστημικὴ ἐλίτ, πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ , αὐτὴ ποὺ ὀνειρεύεται τὴν συνδιαχείρηση τοῦ Αἰγαίου μὲ τὸν Ἐρντογᾶν καὶ τὴν συρρίκνωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Μέλος τοῦ τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ 2021: Ἡ ἐπανάσταση τοῦ ’21 ἦταν πρωτοβουλία μίας περιθωριακῆς ἐλὶτ

Μία σύγχρονη παρασιτικὴ ἐλίτ, χωρὶς ἐθνικὰ προτάγματα καὶ πλήρως ὑποταγμένη στὰ κελεύσματα ὅλων ἐκείνων τῶν διεθνῶν παραγόντων, ποὺ ἐπιθυμοῦν ἡ Ἑλλάδα νὰ εἶναι μία ὑπάκουη ἀποικία τῶν Βαλκανίων.

Ἄλλωστε στὴ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε στὸ lifo κατατάσσει στοὺς ἡγέτες τῆς νεότερης Ἑλληνικῆς Ἱστορίας τὸν ἀρχιερέα τῆς διαπλοκῆς , τὸν Κώστα Σημίτη τοῦ ὁποίου τὰ κορυφαία στελέχη τοῦ σαπίζουν στὶς φυλακὲς τοῦ Κορυδαλλοῦ. Τὸν τοποθετεῖ δίπλα στοὺς Τρικούπη, Ἐλευθέριο Βενιζέλο, Καραμανλή.
Δικαιοῦται ὁ κάθε Κωστὴς, ὡς πολίτης νὰ ἐκφράζει τὴν δική του γνώμη, ὅποια καὶ ἂν εἶναι αὐτή. Δὲν δικαιοῦται ὅμως νὰ συμμετέχει ἕνα τέτοιο πρόσωπο σὲ μία Ἐπιτροπὴ ποὺ ὑποτίθεται ὅτι συστάθηκε γιὰ νὰ ἀναδείξει τὸ μεγαλεῖο της Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, νὰ τιμήσει τοὺς ἥρωές της, νὰ ἐμπνεύσει τὸν Ἑλληνισμὸ στὸ πέρασμα ἑνὸς νέου αἰώνα. Οὔτε μπορεῖ στὸ ἐπίσημο site τοῦ ΕΛΛΑΔΑ 2021 νὰ φιλοξενοῦνται τέτοιες ἀνθελληνικὲς τοποθετήσεις. Ἔτσι θὰ ἑορτάσουμε τὴν κορυφαία στιγμὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Ὡς περιθωριακοὶ Ἕλληνες;