Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Ιεράρχου της Σιωνίτιδος Εκκλησίας

Επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Ιεράρχου της Σιωνίτιδος Εκκλησίας

Το Φανάρι επισκέπτονται επίσης, ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Κύπρου, και Βου-λευτές και στελέχη της ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Διακοινοβου-λευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας

Επίσκεψη στην Έδρα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας πραγματοποί-ησε σήμερα, Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019, ο Αρχιεπίσκοπος Σεβα-στείας Θεοδόσιος, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κομιστής του αδελφι-κού ασπασμού του Πατριάρχου του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Ο Αρχιεπίσκοπος Θεοδόσιος έγινε εγκάρδια δεκτός από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, και είχαν την ευκαιρία να συζητή-σουν επίκαιρα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο Παναγιώτατος ζήτησε από τον Ιεράρχη της Σιωνίτιδος Εκκλησίας να με-ταφέρει την αγάπη και τις ευχές του προς τον Πατριάρχη Θεόφιλο, το σύ-νολο της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας αλλά και προς τον πιστό λαό του Θεού που διαβιοί στους Τόπους που συνδέθηκαν με την επίγεια παρου-σία, το μαρτύριο και την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Στη συνέχεια ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε με εγκαρδιότητα τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειο, εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Κύπρου κατά τη Θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνστα-ντινουπόλεως, καθώς επίσης, Βουλευτές και στελέχη της ελληνικής Αντι-προσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας.

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο