Ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας  με επιστολή του διαμαρτύρεται  στον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο

Ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας με επιστολή του διαμαρτύρεται στον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο