Ο Πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας με επιστολή του διαμαρτύρεται στον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλλο