Οικουμενικός Πατριάρχης: “Οι γενναίοι δεν κλαίνε”

Οικουμενικός Πατριάρχης: “Οι γενναίοι δεν κλαίνε”

Στην αποστολή, τη διακονία αλλά και τα μαρτύρια της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος στους προσκυνητές, από την Ελλάδα, τη Γεωργία και την Ουκρανία, οι οποίοι εκκλη-σιάστηκαν, σήμερα, Κυριακή, 17 Νοεμβρίου, στον Πατριαρχικό Ναό. Στη Θεία Λει-τουργία, στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος, ο Πατριάρχης παρέστη συμπροσευχόμενος στο Άγιο Βήμα.

Εκκλησιάστηκαν επίσης, οι Μητροπολίτες Μύρων Χρυσόστομος, Συνάδων Διονύ-σιος και Κυδωνιών Αθηναγόρας, καθώς και, μεταξύ των προσκυνητών, η Ομάδα Υ-δατοσφαίρισης της ΑΕΚ, υπό τον κ.Πάνο Μιχαλόπουλο, Έφορο, και άλλους παρά-γοντες της Διοικήσεώς της.

“Εδώ στην Κωνσταντινούπολη και ιδιαιτέρως στους χώρους τους ιστορικούς του Ιε-ρού μας Κέντρου, που είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Ιερά πράγματα της πί-στεώς μας και του Γένους μας τα βιώνουμε κατά τρόπο βαθύτερο και συγκινητικότερο και κατανυκτικότερο. Όταν αναλογίζεται κανείς τι είδε αυτός ο Θεσμός που λέγεται Οικουμενικό Πατριαρχείο, τι δόξες αλλά και τι μαρτύρια πέρασε. Οταν περνάει μπρο-στά από την κλειστή Πύλη, όπου απηγχονίσθη ο Γρηγόριος Ε’. Και δεν ήταν ο μόνος Οικουμενικός Πατριάρχης που έφθασεν εις την δόξαν του μαρτυρίου. Η ιστορία λέγει ότι 11 Πατριάρχαι εμαρτύρησαν για του Χριστού την πίστη την Αγία. Όταν αναλογιζό-μαστε ποιοι πέρασαν και προσευχήθηκαν σε αυτόν τον ταπεινό και πάνσεπτο Πα-τριαρχικό Ναό, όταν σκεπτόμαστε όλα αυτά, τον καθαγιασμό του Αγίου Μύρου, τη σεμνότητα των Πατριαρχικών Χορών, όταν βλέπει κανείς την απλότητα και τη δωρι-κότητα της Θείας Λατρείας όπως αυτή τελείται εδώ, δεν μπορεί να μην συγκλονιθεί, να συγκινηθεί, να θυμηθεί τα περασμένα μεγαλεία για τα οποία, έλεγε ο Πατριάρχης Αθηναγόρας, “και διηγόντας τα μην κλαίς”. Να μην κλαις, διότι οι γενναίοι δεν κλαίνε, δεν πρέπει να κλαίνε”.

Ο Παναγιώτατος ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου για τη σημερινή χοροστασία του κατά τη Θεία Λειτουργία, και αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη αγάπη του Οικουμενικού Θρόνου για την Κρήτη, η οποία, όπως είπε, είναι ένα πολύτιμο διαμάντι στην κορόνα της Μητρός Εκκλησίας. “Έχω πει πολλές φορές ότι η μεγαλόνησος Κρήτη και η Εκκλησία στην Κρήτη είναι η ναυαρχίδα του Οικουμενικού μας Πατριαρ-χείου μέσα στη Μεσόγειο. Και αν πάντοτε την αγαπούσαμε την Κρήτη, τα τελευταία χρόνια την αγαπούμε ακόμη περισσότερο, διότι, όπως γνωρίζετε, το 2016 εφιλοξέ-νησε την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία συνήλθε στην

Ορθόδοξο Ακαδημία της Κρήτης, στο Κολυμπάρι στα Χανιά, και είναι η Αγία και Με-γάλη Σύνοδος ένα μείζον εκκλησιαστικό γεγονός των νεότερων χρόνων. Ευγνωμο-νούμε την Κρήτη και γι’ αυτό, διότι εφιλοξένησε στο φιλόξενο έδαφός της αυτό το κοσμοϊστορικό εκκλησιαστικό γεγονός”.

Ολοκληρώνοντας ο Παναγιώτατος ευχήθηκε στην ομάδα της Α.Ε.Κ. να έχει πάντοτε επιτυχίες και επανέλαβε ότι “η ΑΕΚ είναι κυρίως ιδέα. Και αι ιδέαι δεν αποθνήσκουν”.