You are currently viewing Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄ δίδαξε Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Ιστορική απόφαση-πρότυπο για όλους τους Προκαθημένους

Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄ δίδαξε Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Ιστορική απόφαση-πρότυπο για όλους τους Προκαθημένους

Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Ρωμανός Αναστασιάδης,

Κληρικός του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκ Κρήτης.

Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Είη το Όνομα Κυρίου ευλογημένον.

Μεγάλη η σημερινή ημέρα για την Ορθοδοξία. Ιστορική, ελπιδοφόρος, όντως Ημέρα Κυρίου. Ανήμερα της Εορτής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, των θείων φρουρών της ουρανίου τάξεως των ασωμάτων, η Καθολική Ορθόδοξος Εκκλησία μας κατήγαγε μεγάλη νίκη ενάντια στις δυνάμεις του σκότους και της αποστασίας, που από την πρώτη στιγμή της παρουσία της στον κόσμο και την ιστορία απεργάζονται, εις μάτην φυσικά, την αποσταθεροποίηση και τη διάλυσή της.

 

Στώμεν καλώς! Ήταν το πρόσταγμα του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ που συνεκράτησε τις αγγελικές τάξεις κατά την πρώτη και μεγίστη πτώση, του Εωσφόρου και όσων τον ακολούθησαν στην αποστασία.

Στώμεν καλώς! Είπε και σήμερα, με το δικό του τρόπο, η Αυτού Θειοτάτη Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄, απέναντι σε όλους εκείνους που επιβουλεύονται την Κανονική και Καθηγιασμένη Τάξη αιώνων της Εκκλησίας μας, επιδιώκοντας να την καταλύσουν με κοσμικά μέσα και προς εξυπητέρηση κοσμικών και αντίθεων στόχων του παρόντος αιώνος του απατεώνος.

Στώμεν καλώς! Ήταν η αρχαγγελική φωνή του Αγγέλου της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας, του Ιστορικού και Παλαιφάτου Θρόνου του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, του δεύτερου τη τάξει στη χορεία των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Αποστολικών Θρόνων.

Στώμεν καλώς! Διεμήνυσε προς πάντα τα έθνη, προς πάσα κατεύθυνση, ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο Κρης. Και το έπραξε με τον πλέον ενδεδειγμένο εκκλησιολογικώς και ιεροκανονικώς τρόπο. Χωρίς περιστροφές, χωρίς παλινωδίες, χωρίς ήξεις-αφήξεις, χωρίς ατέρμονες συζητήσεις και διαβουλεύσεις, για τις οποίες άλλωστε δεν υπήρχε και δεν υπάρχει αντικείμενο, αφού βάσει της Ορθοδόξου Παραδόσεως, η απονομή καθεστώτος Αυτοκεφαλίας αποτελεί αναπαλλοτρίωτο Προνόμιο του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, ο δε συντονισμός των λοιπών κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών γίνεται με μόνη την σχετική μνημόνευση του ονόματος του επικεφαλής της νεοσύστατης Εκκλησίας από τους Προκαθημένους τους και την εγγραφή του ονόματος αυτού στα Δίπτυχα της Εκκλησίας.

Ασφαλώς και έκαστος Προκαθήμενος, λειτουργώντας μέσα στα πλαίσια του Συνοδικού, αλλά και Ιεραρχικού, Πολιτεύματος της Εκκλησίας, αφουγκράζεται και διερμηνεύει τη βούληση των Επισκόπων του, των οποίων είναι η τοπική Κεφαλή, ο συντονιστής και Πρώτος και Πρωτεύθυνος της κατ’ αυτόν τοπικής Εκκλησίας. Αυτό έπραξε με ιδανικό, ενδεδειγμένο τρόπο ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και το σχετικό επίσημο Ανακοινωθέν που ο ίδιος υπογράφει το περιγράφει σαφέστατα, χωρίς κανένα περιθώριο παρερμηνειών:

ΤΟΙΣ ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ

Παρελθόντος ἱκανοῦ πλέον χρόνου, ἀφ’ οὗ συνῳδά τοῖς Ἱεροῖς καί Ἀποστολικοῖς κανόσι καί ταῖς παραδόσεσι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐχορηγήθη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό Αὐτοκέφαλον εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας.

Ως εἴθισται, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀπό τῆς ἱδρύσεως της καί ἐντεῦθεν, λειτουργεῖ καί πορεύεται ἔχουσα γνώμονα τό συνοδικόν σύστημα, ἐξ οὗ ἅπαντες οἱ Προκαθήμενοι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Θείῳ καί αὖθις δικαίῳ, δύνανται ἀβιάστως νά ἀναγνωρίζωσι πᾶσαν νέαν Αὐτοκεφαλίαν καί νά μνημονεύουσι τόν Προκαθήμενον Αὐτῆς.

Στοιχοῦντες καί ἡμεῖς τοῖς Ἱεροῖς κανόσι καί οἰδότες τήν ἔφεσιν ἁπάντων τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων τῶν συγκροτούντων τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱεραρχίαν τοῦ Παλαιφάτου καί Ἀποστολικοῦ Θρόνου τοῦ Ἁγίου Μάρκου, περί ἀναγνωρίσεως τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, καί ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τόν ἱστορικόν τοῦ μέλλοντος, ἐμνημονεύσαμεν σήμερον ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ, ἐν πνευματικῇ χαρᾷ τόν Προκαθήμενον τῆς Οὐκρανίας Μακαριώτατον Μητροπολίτην Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Κύριον, Κύριον, ΕΠΙΦΑΝΙΟΝ, προσευχηθέντες θερμῶς ὑπέρ εἰρήνης καί εὐσταθείας τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

† Ὁ Πάπας καί Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β’

Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας

τῇ 8ῃ Νοεμβρίου 2019

***

Στο Ανακοινωθέν αυτό σκιαγραφείται όλο το δέον γενέσθαι σε αντίστοιχες περιπτώσεις, πρότυπο και για τις λοιπές τοπικές Εκκλησίες που μένει να συντονισθούν με την «συνῳδά τοῖς Ἱεροῖς καί Ἀποστολικοῖς κανόσι καί ταῖς παραδόσεσι τῆς καθ’ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» χορήγηση του Αυτοκεφάλου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξο Εκκλησία της Ουκρανίας.

Μέσα από τους κλυδωνισμούς και τους πειρασμούς η Εκκλησία αναδεικνύεται ισχυρότερη και χαλυβδώνεται έναντι οποιασδήποτε εφήμερης απειλής. Γιατί η Εκκλησία είναι το περιέχον, είναι αιώνιος και ακατάλυτος. Εμείς οφείλουμε λοιπόν να υπακούμε και να συντονιζόμαστε με Εκείνην. Αυτό έπραξε και αυτό δίδαξε σήμερα ο Πάπας και Πατριάρχης κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ και γι’ αυτό τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε, ως αληθή Διδάσκαλο της Εκκλησίας μας, κατά την τάξη και τη θέση που του ενεπιστεύθη ο Θεός μέσα στο Ιερό Σώμα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.