Η σημαία του Αβέρωφ την 11η Νοεμβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου

Η σημαία του Αβέρωφ την 11η Νοεμβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό Χίου

Η σημαία του “Αβέρωφ” θα βρίσκεται την 11η Νοεμβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό.

Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω ανακοίνωση της Ι. Μητροπόλεως;

“Η Σημαία, ἡ ὁποία ἐπήρθη εἰς τὸ θωρηκτὸν ‘’ΑΒΕΡΩΦ’’, τὸ θρυλικὸν πλοῖον τῶν νικηφόρων Βαλκανικῶν Πολέμων 1912-1913, θὰ μεταφερθῇ τὴν Κυριακὴν 10ην καὶ τὴν Δευτέραν 11ην Νοεμβρίου 2019 εἰς τὸν Ἱερὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Χίου ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Πολιούχων καὶ Ἐλευθερωτῶν τῆς Χίου Ἁγίων Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου καὶ τῆς 107ης Ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς νήσου.

Ἡ σημαία ἐδωρήθη τὸ 2012 ἀπὸ τὸν τότε Ἀρχηγὸν ΓΕΝ Ναύαρχον Κοσμᾶν Χρηστίδην εἰς τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκον καὶ κοσμεῖ τὸ Γραφεῖόν του.”