You are currently viewing Συνεδρίασε η  Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών παρουσία του Υπ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη και του αν.Υπ. Γιώργου Κουμουτσάκου
Ï Áñ÷éåðéóêïðïò Éåñùíõìïò óõíáíôçèçêå óçìåñá ìå ôïí Õðïõñãï Äçìïóéáò Ôáîçò Ìé÷áëç ×ñõóï÷ïéäç êáé ôïí Áíáðë Õðïõñãï Ìåôáíáóôåõôéêçò Ðïëéôéêçò Ãéùñãï Êïõìïõôóáêï ãéá ôï Ìåôáíáóôåõôéêï ðñïâëçìá Áðï ðëåõñáò Åêêëçóéáò óôçí óõíáíôçóç ðáñåõñåèçêáí ïé Ìçôñïðïëéôåò Óáìïõ,Éëéïõ, Íåáò Éùíéáò-Öéëáäåëöåéáò-Èåóóáëéùôéäïò, ï Áñ÷éãñáììáôåáò ôç Éåñáò Óõíïäïõ , ï Äéåõèõíôçò ôùí Ïéêïíïìéêùí Õðçñåóéùí êáé ï Äéåõèõíôçò ôïõ Êåíôñïõ Óõìðáñáóôáóçò Ðáëéíïóôïõíôùí êáé Ìåôáíáóôùí ôçò Åêêëçóéáò

Συνεδρίασε η Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών παρουσία του Υπ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη και του αν.Υπ. Γιώργου Κουμουτσάκου

• Γιατί δεν ήταν παρόντες  οι άλλοι Ιεράρχες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το μεταναστευτικό; 

Συνεκλήθη σήμερα, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, στα γραφεία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, η Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων εξ αφορμής της ολοένα αυξανόμενης ροής προσφύγων και μεταναστών στον Ελλαδικό χώρο. 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήσαν οι εξοχότατοι υπουργοί κ. Μ. Χρυσοχοΐδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και Γ. Κουμουτσάκος Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής. Επιπλέον συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Υ.Ο., Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου κ. Ευσέβιος, ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Θεοχάρης και ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Κ.Υ.Ο., Πανοσιολ.Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Φαρμάκης. 

Στο μεταξύ εντύπωση έκανε η απουσία των άλλων Μητροπολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το μεταναστευτικό, οι οποίοι ενώ είναι στην Αθήνα λόγω της Ιεραρχίας δεν παρέστησαν στη συνάντηση με τους Υπουργούς και εννοούμε τους Σεβ. Χίου Μάρκο, Μηθύμνης Χρυσόστομο, Μυτιλήνης Ιάκωβο κ.ά. Δεν θα έπρεπε να ενημερωθούν από πρώτο χέρι τί συμβαίνει και τί τους περιμένει; Ή θα εκτελέσουν ως όργανα αυτά που θα αποφασίσουν άλλοι; Εκτός και αν δεν τους θεωρούν ικανούς για συνεργασία περί ενός τόσο σοβαρού θέματος! Οπότε το θέμα αλλάζει και παίρνει άλλη διάσταση! 

Κατά την διάρκεια της συνεδριάσεως ο Μακαριώτατος τόνισε το ανύστακτο ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος για το προσφυγικό/μεταναστευτικό. Η Εκκλησία, τόνισεακολουθώντας την ευαγγελική προτροπή για βοήθεια του εμπερίστατου αδελφού, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας ή καταγωγής, είναι έτοιμη να συνδράμει αποφασιστικά και να βοηθήσει την Ελληνική Πολιτεία. 

Στον επί μακρόν γόνιμο διάλογο που επακολούθησε συνεισέφεραν με προτάσεις οι δύο παριστάμενοι υπουργοί, τα μέλη της Δ.Ε., Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Πρόεδρος του Κέντρου, Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ και Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Ε.Κ.Υ.Ο. και ο Διευθυντής του Κέντρου Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Παπασυνεφάκης. 

Ο κεντρικός άξονας της όλης συζητήσεως και ο κύριος προβληματισμός εκ μέρους της Εκκλησίας ήτανη περιφρούρηση της τήρησης των υψηλών προδιαγραφών υλοποίησης των προγραμμάτων που εφαρμόζει η Εκκλησία τα οποία και την έχουν καταστήσει ως τον πλέον αξιόπιστο φορέα υλοποίησης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό η Εκκλησία θεωρεί επιβεβλημένη την συμμετοχή της σε όλα τα στάδια εκτέλεσης των προγραμμάτων που θα αναλάβει π.χ. φιλοξενία-εκπαίδευση-απασχόληση-κοινωνική ένταξη. Τίθεται δε προτεραιότητα στους ασυνόδευτους ανηλίκους και στις οικογένειες προσφύγων. 

Προς αυτή την κατεύθυνση αποφασίστηκε ότι σύνδεσμοι με το Υπουργείο, για μεν την Ε.Κ.Υ.Ο. θα είναι ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Φαρμάκης, Γενικός Διευθυντής αυτής, για δε το Κέντρο ο Διευθυντής αυτού, Πανοσιολ. ΑρχιμανδρίτηςΠαντελεήμων Παπασυνεφάκης, καθώς και τα τεχνικά κλιμάκια αυτών.