Συνεδριάζει η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Σχολή Χάλκης, υπό την Προεδρία του Οικ. Πατριάρχη

Συνεδριάζει η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Σχολή Χάλκης, υπό την Προεδρία του Οικ. Πατριάρχη

Αρχίζουν σήμερα στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης οι τριήμερες εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η Ιερά Σύνοδος συνεδριάζει μία ημέρα μετά την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, να αναγνωρίσει στην Α.Θ.Π. στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, το «κανονικό δικαίωμα» για την παραχώρηση του Αυτοκεφάλου, σχετικά με το θέμα της Εκκλησίας της Ουκρανίας, αλλά και το προνόμιο στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο χειρισθεί περαιτέρω το ζήτημα της αναγνωρίσεως της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, χθες 28 Αυγούστου επέστρεψε από την Ίμβρο στο Φανάρι για να μεταβεί σήμερα στην Χάλκη συνοδεία των
συνοδικών Αρχιερέων για τις εργασίες της Αγίας και Ιε­ράς Συνόδου.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, μετὰ τὴν Θ. Λειτουργίαν εἰς τὰ ἐρείπια τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν γενέτειράν Του Ἴμβρον, ὅπου ἔφθασε μετὰ τῆς συνοδείας Του τὸ ἑσπέρας τῆς 23ης Αὐγούστου.
Κατὰ τὴν βραχεῖαν ἐκεῖ παραμονήν Του ἐπεσκέφθη τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν, ἐκκλησιάσθη καὶ ὡμίλησε πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τοῦ χωρίου Του Ἅγιοι Θεόδωροι τὴν Κυριακήν, 25ην ἰδίου, συνειργάσθη μὲ τὸν παρεπιδημοῦντα Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν κ. Στυλιανὸν Πούλαδον, ἐξέδραμεν εἰς διάφορα ἀξιοθέατα μεθ’ ὁμίλων συμπατριωτῶν καὶ φίλων Αὐτοῦ καὶ σήμερον, Τετάρτην, 28ην τ.μ., περὶ τὴν μεσημβρίαν ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς Νήσου εἰς Φανάριον.
Αὔριον, Πέμπτην, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁμοῦ μετὰ τῶν ἁγίων συνοδικῶν ἀρχιερέων, θὰ ἀνέλθουν εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ὅπου θὰ ἀρχίσουν αἱ τριήμεροι ἐργασίαι τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου.