Ο Πατριάρχης στην Ίμβρο

Ο Πατριάρχης στην Ίμβρο

 ΑΘΠαναγιότης Πατριάρχης,συνοδευόμενος ὑπό τοῦ ΠανοσιολΜἘκκλησιάρχουκΒενιαμίν, τοῦ ἹερολΠατριαρχικοῦ Διακόνου κἈετίου Νικηφόρου, τοῦ ὉσιωτΜοναχοῦ κἸεζεκιήλἐκ τῆς Μονῆς Ἁγίου ΓεωργίουΚουδουνᾶ Πριγκήπουκαί τοῦ ἘντιμκΠαναγιώτουΓραφιαδέληἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείωνἀνεχώρησε τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 13ηςΑὐγούστουεἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρονπροκειμένου ἵνα προστῇ τῆς τε Θείας Λειτουργίας καίτῶν λοιπῶν λατρευτικῶν καί πολιτισμικῶν ἐκδηλώσεωνἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιμήσεως τῆς ὙπεραγίαςΘεοτόκουὉ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τήν Παρασκευήν, 16ην ἰδίου.