ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ  – ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ – ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 28ης Ἰουλίου.

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης:

α) ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἄρτι κοιμηθέντος ἀειμνήστου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυροῦ Νικολάου.

β) ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Πορφύριον Μπικουβαράκην, ἀδελφόν τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης. Κατά τήν προσφώνησίν Του ὁ Παναγιώτατος, συγχαρείς πατρικῶς τόν χειροθετηθέντα, ἐξῇρε τήν πνευματικότητα καί τήν ἱεροπρέπειάν του, καθώς καί τήν ἐπιδεικνυομένην ὑπ’ αὐτοῦ ὑπευθυνότητα καί συνέπειαν κατά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἑκάστοτε ἀνατιθεμένων αὐτῷ καθηκόντων ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τονίσας παραλλήλως τόν ἄρρηκτον δεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μετά τῶν ἐν Κρήτῃ Σταυροπηγίων του καί τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἐν γένει, τήν ὁποίαν ἐχαρακτήρισεν ἀναδενδράδα αὐτοῦ φέρουσαν ἀγλαούς καρπούς. Ἀντιφωνήσας καταλλήλως, ὁ νέος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Θρόνου, ἐξέφρασε τάς υἱϊκάς εὐχαριστίας καί τήν πηγαίαν εὐγνωμοσύνην του πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, διαβεβαιώσας Αὐτήν διά τήν πιστότητα καί τήν πλήρη ἀφοσίωσίν του εἰς τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν.

* * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντῖνον Δεληχρῆστον, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δήμητρας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Ξηντάρα, ἐλευθέρου Ἐπαγγελματίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Κυριακῆς Καραφυλλίδου, συζύγου αὐτοῦ, ἐκ Λαρίσης.

Τόν Ἐντιμολ. κ. Παντελεήμονα Βίγκα, Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἐξαιτησάμενον τήν Ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐντιμ. κ. Ertuğrul Genç, τ. Δήμαρχον Ματσούκας (Maçka) Τραπεζοῦντος.

* * * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, κατά τήν ἐνθρόνισιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα, ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Λονδίνου, τό Σάββατον, 27ην Ἰουλίου.

Ὑπό τοῦ αὐτοῦ Ἱεράρχου, συνοδευομένου ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τούς ἐν Κιέβῳ ἑορτασμούς ἐπί τῇ 1031ῃ ἐπετείῳ ἀπό τοῦ βαπτίσματος τῶν Ρώς καί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πρίγκηπος Βλαδιμήρου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τήν ἐτησίαν πανήγυριν τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου, τήν Κυριακήν, 28ην Ἰουλίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρωνος, κατά τήν ἐτησίαν πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου Μεγάρων Ἀττικῆς, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Ἐφόρου αὐτῆς Ὁσιοπαρθενο-μάρτυρος Παρασκευῆς, τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰουλίου.