Νέοι της Πόλης στη Χώρα των χιλίων λιμνών

Νέοι της Πόλης στη Χώρα των χιλίων λιμνών

Στο πλαίσιο του προγράμματος αμοιβαίων επισκέψεων μεταξύ της ορθόδοξης νε-ολαίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αυτόνομης Εκκλησίας της Φιλλανδίας, εξαμελής ομάδα νέων της Πόλης πραγματοποίησε επίσκεψη μεταξύ 10-17 Ιουλίου, στις πόλεις Helsinki, Joensuu, Valamo, Lintula, Mohko και Ilomantsi.

Οι νέοι, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, συμμετείχαν και στη Θ. Λειτουργία, που έγινε το Σάββατο 13 Ιουλίου, για τήν αγιοκατάταξη του μάρτυρα Ιωάννη της Sokajan-ranta, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, καταχωρήθηκε πρόσφατα από την Αγία και Ιερά Σύνοδο στο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Οι αμοιβαίες αυτές επισκέψεις, οι οποίες ξεκίνησαν από το έτος 1995, με πρωτο-βουλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, συμβάλλουν στην αλληλογνωριμία των νέων της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και της θυγατέρας της Εκκλησίας της Φιλλανδίας. Επικεφαλής της ομάδας αυτή την φορά ήταν ο Τριτεύων των Πα-τριαρχικών διακόνων Αλέξανδρος

 

Φωτογραφίες: Οικουμενικό Πατριαρχείο