Από άθεος, αναγνώστης, από Σαούλ Παύλος…

Από άθεος, αναγνώστης, από Σαούλ Παύλος…

Ένας φοιτητής από άθεος και αγνωστικιστής κατά δήλωσή του, επανήλθε ως ενεργό μέλος της Εκκλησίας μας χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Μητροπολίτη Χίου Μάρκου που το έθεσε ως στόχο του από την πρώτη στιγμή γνωριμίας του με τον νέο φοιτητή.

“Ὀνομάζεσαι Πασχάλης. Τὸ ὄνομά σου προέρχεται ἀπὸ τὴν λέξη ΠΑΣΧΑ, ποὺ σημαίνει ΔΙΑΒΑΣΗ. Ὁ Θεὸς διάλεξε τήν ἐλαχιστότητά μου ὡς Μωϋσῆ νὰ σὲ βοηθήσω νὰ διαβεῖς ἀπὸ τὸ σκοτάδι, τὸ ψεῦδος, τὸν πνευματικό θάνατο τῆς ἀθεΐας, στὸ φῶς, τὴν ἀλήθεια, τὴν ζωὴ κοντὰ στὸν Χριστό. Αὐτὴ ἡ διακονία μου ἂς εἶναι ὁ συνήγορός μου τὴν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ.”

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια καὶ μέ ἐμφανέστατη τὴν συγκίνηση στὰ δακρυσμένα μάτια του ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος ἐχειροθέτησε τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς στὸν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναὸ Χίου, Ἀναγνώστη τὸν φοιτητὴ τοῦ Τμήματος Διοικήσεως Ἐπιχειρήσεων τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Αἰγαίου κ. Πασχάλη Λεμονίδη.

Ὃ νέος Ἀναγνώστης, ὅταν ἦλθε στὴ Χίο πρὸ τετραετίας νὰ σπουδάσει, ἦταν ἄθεος ἤ ἀγνωστικιστής όπως έλεγε ο ίδιος. Ὁ Σεβ. Χίου τὸν συμπεριέλαβε στὶς συναντήσεις τῶν φοιτητῶν.

Τοῦ μίλησε μὲ ἀνυπόκριτο σεβασμό, τοῦ ἔδειξε πατρικὴ ἀγάπη καὶ τὸν ὁδήγησε κοντὰ στὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία, μὲ ἐντιμότητα χαρακτῆρος, σεμνότητα ἢθους, πηγαία εὐσέβεια, ὥριμη σοβαρότητα καὶ μακρόθυμη διάθεση.

Ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα φώναξε ΑΞΙΟΣ γιὰ ἕνα γεγονὸς πνευματικῆς χαρᾶς. Ὁ Σεβ. Χίου Μάρκος συνεχάρη ἰδιαιτέρως τούς ἐξαίρετους γονεῖς τοῦ νέου φοιτητῆ, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς προσευχὲς τοὺς συνέβαλαν στὴν ἐπιστροφὴ τοῦ παιδιοῦ τους στὴν Πίστη τοῦ Χριστοῦ.