«Αντιφατικές πληροφορίες» ή αντιφατικές αποφάσεις και  επίδειξη υπέρμετρου εγωισμού;

«Αντιφατικές πληροφορίες» ή αντιφατικές αποφάσεις και επίδειξη υπέρμετρου εγωισμού;

Του Σωτήρη Τζούμα 

Με μία εντελώς άστοχη και αψυχολόγητη -αλλά όπως αποδεικνύεται επιβαλλόμενη από τα γεγονότα -ανακοίνωση το Οικουμενικό Πατριαρχείο επιχειρεί  να δώσει σήμερα ένα τέλος στις φήμες που ο ίδιος ο Οικουμενικος Πατριάρχης «έσπειρε» ευθύς μετά την Κοίμηση  του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού , ότι η Αρχιεπισκοπή ενδέχεται να κατατμηθεί,  δια την σωστότερη διαποίμανσή της.
Και δεν σταμάτησε η συζήτηση περί κατάτμησης  σε αυτό το επίπεδο αλλά έγιναν και περαιτέρω βήματα προκειμένου το σχήμα στο οποίο θα κατέληγαν να ολοκληρωθεί σωστά και να συμφωνούν όλοι με αυτό.

Ακόμη  και η οικονομική επιτροπή της Αυστραλίας ταξίδεψε μέχρι το Φανάρι και συμμετείχε στις διαβουλεύσεις με τον Πατριάρχη και την αρμόδια Συνοδική Επιτροπή προκειμένου να καταλήξουν από κοινού σε μία σωστή για όλους απόφαση.
Επιπλέον αφιερώθηκε χρόνος στην έκθεση του Επισκόπου Δορυλαίου Νικάνδρου για την κατάσταση που επικρατεί στην Αρχιεπισκοπή και υποβλήθηκαν συγκεκριμένες  προτάσεις  που θα διευκόλυναν στην αλλαγή  σελίδας για την εκεί Εκκλησία μας.
Και μάλιστα   την έκθεση αυτή επήνεσε πρώτος ο Πατριάρχης και στη συνέχεια όλοι οι Συνοδικοί Ιεράρχες.
Και όπως μας βεβαίωσαν τρεις Συνοδικοί  Ιεράρχες, με βάση τις διαβουλεύσεις  που έγιναν με τους λαικούς εξ Αυστραλίας και την Έκθεση που διαβάστηκε , υπήρξε απόφαση της Συνόδου για κατάτμηση της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας σε τέσσερα τμήματα : στην Αρχιεπισκοπή με έδρα το Σίδνεϊ  και σε τρεις ακόμη Μητροπόλεις.

Μήπως λοιπόν οι πληροφορίες που κυκλοφορούν είναι «αντιφατικές» γιατί τα γεγονότα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν (και δεν εφαρμόστηκαν)  έχουν κάποια αντιφατικότητα;

Αντιθέτως από τη στιγμή που εξελέγη ως νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ο  Μακάριος- ο οποίος  προφανώς θέλει να πάει ως Στυλιανός στη θέση του Στυλιανού-  το θέμα της κατάτμησης άρχισε να παίρνει άλλη  τροπή και μεταφέρεται εις τας καλένδας, έως ότου αποφανθεί δια  το τί μέλλει γενέσθαι ο «νέος και άξιος  Ποιμενάρχης» της  Αυστραλίας.

Μάλιστα κατά ένα περίεργο λόγο όλοι οι άνθρωποι που έστρωσαν το χαλί στον  «νέο  και άξιο» Αρχιεπίσκοπο για να πατήσει και να εκλεγεί, εξουδετερώνοντας όλους τους άλλους που ακούγονταν ως υποψήφιοι, έχουν πάει πέρα- όλους πλην ενός!
Επιπλεον στις συνεντεύξεις που έδωσε στην Ελλάδα και στον ομογενειακό τύπο της Αυστραλίας, ο ίδιος ξεκίνησε   μία προσπάθεια αποδόμησης του σχεδίου κατάτμησης,  άνευ λόγου και αιτίας.
Πιο πολύ ήλθε το θέμα στην επιφάνεια από τις συνεντεύξεις του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου  παρά από τις αντιφατικές πληροφορίες που διακινούσαν κάποιοι ρομαντικοί , όπως του λόγου μας, που εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι Συνοδικές αποφάσεις που λαμβάνονται  είτε πρέπει να εφαρμόζονται όταν ληφθούν είτε  αν δεν προκειται να εφαρμοστούν να αλλάζουν.
Επομένως η αντιφατική εξέλιξη των πραγμάτων οφείλεται στον αντιφατικό χειρισμό του θέματος και στον  εγωισμό που αναπτύχθηκε .
Αυτά προς το παρόν.
Και επειδη το θέμα παίρνει και προσωπική διάσταση δεν θάθελα να προκληθώ περισσότερο διότι θα αναγκαστώ να αποκαλύψω περισσότερα εκ του παρασκηνίου που υπάρχει, συμπεριμβσνομενων κάποιων διαλόγων και επιστολών που εστάλησαν που αποκαλύπτουν μεθοδεύσεις που δεν συνάδουν με το νέο ξεκίνημα που πρέπει να κάνει η Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.

Ιδού το   ανακοινωθέν του Πατριαρχείου.

«Ἐπειδή κυκλοφοροῦν διάφοροι καί ἀντιφατικαί σχετικαί πληροφορίαι, ἀνακοινοῦται διά τοῦ παρόντος, ὅτι ἡ Α.Θ.Παναγιότης καί ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος οὐδεμίαν ἔχουν λάβει ὁριστικήν ἀπόφασιν ὡς πρός διοικητικάς ἀλλαγάς καί ἀναδιαρθρώσεις εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Αὐστραλίας, ἀλλ’ἐμπιστεύονται τόν νέον καί ἄξιον Ποιμενάρχην αὐτῆς, ὅστις ἔχει τήν ἐν προκειμένῳ κανονικήν εὐθύνην, καί πᾶσα ἐνδεχομένη ἀλλαγή εἰς τό ἐκεῖ ἐκκλησιαστικόν καθεστώς γενήσεται τῇ εἰσηγήσει αὐτοῦ καί τῇ ἐγκρίσει τῆς Μητρός Ἐκκλησίας».