You are currently viewing Επήλθε συμφωνία κυβέρνησης- Εκκλησίας για τους μισθούς των ιερέων στην Κύπρο

Επήλθε συμφωνία κυβέρνησης- Εκκλησίας για τους μισθούς των ιερέων στην Κύπρο

Κλιμακωτή αύξηση της κρατικής χορηγίας που παραχωρείται κάθε χρόνο ως επιχορήγηση της μισθοδοσίας των ορθόδοξων κληρικών της υπαίθρου, προβλέπει η νέα συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας της Κύπρου.

Οπως αναφέρει ο «Φιλελεύθερος», από πλευράς της Εκκλησίας, τη συμφωνία διαπραγματεύτηκαν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος και το οικονομικό του επιτελείο και πέτυχαν αύξηση της κρατικής χορηγίας που υπερβαίνει το €1 εκατ. ετησίως από το 2021 και εντεύθεν.

Η αρχική συμφωνία, όπως αυτή κατατέθηκε το 2015 στη Βουλή και της οποίας  η συζήτηση εκκρεμούσε μέχρι που αποσύρθηκε τον περασμένο μήνα από το Υπουργείο Οικονομικών, προέβλεπε την επιδότηση του μισθού 700 κληρικών της υπαίθρου μέχρι την 31/12/2025 με ετήσια κρατική χορηγία ύψους €6.140.862.

Με την αναθεωρημένη συμφωνία που κατατέθηκε στη Βουλή, ο Αρχιεπίσκοπος πέτυχε την επιδότηση του μισθού συνολικά 850 κληρικών της υπαίθρου και μάλιστα, από την 1/1/2024, έναντι κρατικής χορηγίας που ανέρχεται στα €7.534.553 ετησίως. Το Υπουργείο Οικονομικών –αφού ο Μακαριώτατος έδωσε τις ευλογίες του– κατέθεσε χθες στη Βουλή την αναθεωρημένη συμφωνία υπό μορφή νομοσχεδίου για ψήφιση.

Με τη θεσμοθέτηση της συμφωνίας, θα διευθετηθεί οριστικά και αμετάκλητα το ζήτημα που αφέθηκε να διαιωνίζεται από το 1971 και αφορά τη μεταβίβαση 15.564 στρεμμάτων εκκλησιαστικής γης προς το Κράτος, ως αντάλλαγμα για την επιδότηση του μισθού των ιερέων που λειτουργούν σε ναούς της υπαίθρου, με το μηνιαίο ποσό των €681,86. Ως ύπαιθρος, με τα τότε δεδομένα, ορίζονταν όλες οι περιοχές που βρίσκονταν εκτός των τειχών των πόλεων, με αποτέλεσμα σήμερα, Δήμοι όπως του Στροβόλου, της Αγλαντζιάς, των Λατσιών, της Λακατάμιας και της Μέσα Γειτονιάς να θεωρούνται ύπαιθρος για σκοπούς επιδότησης. Στην επιδότηση συμπεριλαμβάνεται ο 13ος μισθός.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή για ψήφιση, τιτλοφορείται ως «ο περί του Εφημεριακού Κλήρου της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου Νόμος» και προβλέπει την αναθεώρηση του αριθμού των επιδοτούμενων ιερέων, με την παραχώρηση ανάλογης αύξησης στην ετήσια κρατική χορηγία που παραχωρείται στην Εκκλησία, ως ακολούθως:

  1. Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου μέχρι τις 31/12/2020 θα επιδοτούνται 760 ιερείς της υπαίθρου με μηνιαίο ποσό €681,86. Συνεπώς, η κρατική χορηγία θα ανέρχεται στα €6.736.776 ετησίως.
  2. Από την 1/1/2021 μέχρι τις 31/12/2023 θα επιδοτούνται 800 κληρικοί της υπαίθρου με μηνιαίο ποσό €681,86. Δηλαδή η κρατική χορηγία θα ανέρχεται στα €7.091.344 ετησίως.
  3. Από την 1/1/2024 μέχρι τις 31/12/2025 θα επιδοτούνται 850 ιερείς με μηνιαίο ποσό €681.86. Ως εκ τούτου, η κρατική χορηγία αυξάνεται στα €7.534.553 ετησίως.
  4. Μετά την 1/1/2016 ο αριθμός των 850 δικαιούχων κρατικής αρωγής ιερέων, θα αυξάνεται με ποσοστό 0,5% κάθε έτος.

Αξίζει να αναφερθεί, ότι οι επιδοτούμενοι κληρικοί της Εκκλησίας της Κύπρου κατά τον Ιανουάριο του 2019 αριθμούνταν σε 722, ενώ το κόστος της κρατικής επιδότησης για το έτος 2018 ανήλθε στα €6,3 εκατ. περιλαμβανομένης της 13ης επιδότησης. Σημειώνεται, ότι κατά τον ίδιο τρόπο επιδοτούνται από το Κράτος και οι μισθοί των κληρικών των θρησκευτικών ομάδων των Αρμενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών, με το ετήσιο κόστος για το δημόσιο να υπολογίζεται στις €400.000.

Παράλληλα, με το επίμαχο νομοσχέδιο αλλάζει η διαδικασία καταβολής της κρατικής χορηγίας. Συγκεκριμένα, αντί να πληρώνεται ο κάθε κληρικός σε προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό κάθε μήνα ένα κατ’ αποκοπή ποσό από τη Δημοκρατία, θα πραγματοποιείται ετησίως μία πληρωμή προς το Κεντρικό Εκκλησιαστικό Ταμείο και η Εκκλησία της Κύπρου θα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη μισθοδοσία των ιερέων, σύμφωνα με τις δικές της εσωτερικές διαδικασίες. Οπως εκτιμάται, η συζήτηση του νομοσχεδίου ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, θα αρχίσει μετά τις θερινές διακοπές.

 Οδηγίες για μεταβίβαση εκκλησιαστικής γης

Με βάση τη συμφωνία του 1971, την οποία αποφάσισε και ενέκρινε με τη διπλή του ιδιότητα ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’, η Εκκλησία θα πρέπει να μεταβιβάσει στο Κράτος 15.564 στρέμματα γης. Από τα συγκεκριμένα τεμάχια γης που διατέθηκαν από την Αρχιεπισκοπή, ποσοστό 73% περίπου βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου, η αξία της εκκλησιαστικής γης που παραχωρήθηκε στο Κράτος και βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές, σε τιμές του 2010, ανέρχεται σε €81.268.000, ενώ η αντίστοιχη αξία της γης που βρίσκεται στις κατεχόμενες περιοχές, σε τιμές του 2009, στη βάση της αγοραίας αξίας για σκοπούς του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, εκτιμήθηκε σε €125.163.000.

Το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 2/1/2019 αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταβίβαση προς το Κράτος, της εκκλησιαστικής γης που περιλαμβάνεται στη συμφωνία του 1971 και βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές. Επί τούτου, δόθηκαν οδηγίες στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου, όπως, σε συνεργασία με τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας και την Εκκλησία της Κύπρου, προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για υλοποίηση της εν λόγω απόφασης.

Εφημερίδα «Κιβωτός της Ορθοδοξίας»