ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΙ

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΙ

ὑπό τοῦ Ἀντωνίου Γ. Ζαμπέλη, π. Γενικοῦ Διεθυντοῦ τῆς Εκκλησιαστικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας τῶν Οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ε.Κ.Υ.Ο) {2008-2011}

Σχόλια : Γιά ἂλλη μία φορά τό Φανάρι μᾶς παραδίδει μαθήματα ἢθους, ἡγεσίας καί διαφάνειας τῶν διαδικασιῶν. Με πολύ χαρά ἀλλά και ἒκπληξι συνάμα, εἲδαμε σε μαγνητοσκόπησι τήν ψηφοφορία τῆς ἐκλογῆς για Ἀρχιεπίσκοπο Αὐστραλίας και για Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς, οἱ ὁποῖες ἐπραγματοποιήθησαν και με την παρουσία λαϊκῶν ! Δηλαδή πλήρως ἀδιάβλητα και διαφανῆ ΟΛΑ…

Τ` ακούτε Ἃγιοι καταμετρητές τῆς ἐκλογῆς γιά τήν Μητρόπολι Γλυφάδος, κλπ ; Οὒτε χαμένα ψηφοδέλτια, οὒτε δῆθεν κολλημένα, οὒτε λάθος ἀθροίσματα…οὒτε ἐκ τῶν ὑστέρων ἀριθμομνήμονες Ἱεράρχες !!!

Κρῖμα ὃμως νά μήν παρουσιάζεται το video τῆς εκλογῆς τῆς Μητροπόλεως Γλυφάδος κλπ. Θά εἶχε πολύ ἐνδιαφέρον νά κατανοήσωμε ποῖος ἐξηφάνισε τό ψηφοδέλτιο ἀρχικῶς και ποῖος τό ἀνεκάλυψε ξανά;

Μήπως για εξασφαλισθῆ στο μέλλον του αδιαβλήτου των εκλογών πλέον, πρέπει και σε ἐμάς νά βιντεοσκοπεῖται ἡ ὃλη διαδικασία ; Μήπως ; Γιά να μήν ξαναϋπάρξουν ἂλλοι τυχεροί Ψωΐνοι !!!

Ψίθυροι : Ἀνάστατοι εἶναι πολλοί φίλοι μου Ἱεράρχες με τις φῆμες που κυκλοφοροῦν ὃτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θα περάση με τα ἀριστερά συνεταιράκια τροποποίηση του Καταστατικοῦ Χάρτου ὣστε και οἱ Τιτουλάριοι Ἐπίσκοποι να καθίστανται ἐκλόγιμοι!!! Τί ἂδειασμα εἶναι πάλι κι αυτό τῆς Ἱεραρχίας ; Ἐν κρυπτῶ, φημολογεῖται ὃτι συμφώνησε με το πρωθυπουργικό πνευματικό τεκνῖο του (τον ἐπονομαζόμενο και νέο Σαούλ) να περάση τροπολογία ! Τώρα που ἀφοῦ ἒβαλε με τον νομικό του σύμβουλο ὃλη την Ἱεραρχία να ψηφίση παρατύπως τιτουλάριο μη ἐκλόγιμο ἐπίσκοπο για Μητροπολίτη στην Γλυφάδα ; Γιατί τόση κοροϊδία ;

Μήπως αισθάνεται τύψεις και θέλει να αποκαταστήση τον π. Ψωΐνο για να τον ἐκλέξη τον Ὀκτώβριο κι ἀφοῦ δεν ἒχει ἂλλη θεσμοθετημένη θέση Βοηθοῦ Ἐπισκόπου κενή, να τον κάνη Τιτουλάριο ἀλλά να μην τοῦ …κόψη το μέλλον του σε προαγωγή σε Μητροπολίτη ; Πρός τι τόση γαλαντομία ;

Ἀλλά, φίλοι του Ἀρχιερεῖς οἱ ὁποῖοι τόν γνωρίζουν καλά, λένε ὃτι οὒτε κἂν σκέπτεται τον π. Ψωΐνο… Τον π. Ἀντώνιο σκέπτεται και θεωρεῖ σίγουρο ὃτι θα ἀκυρωθῆ ἡ ἐκλογή του στο ΣτΕ μετά τις ἀγωγές ἀκυρώσεως που κατατίθενται σωρηδόν και προσπαθεῖ ὃσο εἶναι ὁ Τσίπρας κυβέρνηση να περάση ρύθμιση (γιατί ο Μητσοτάκης δεν θα τοῦ περάση τέτοια) ώστε να τον ξαναεκλέξη νομίμως πιά στην Γλυφάδα.

Ἒτσι ὃμως αδειάζει και τον ἐαυτό του και την Ἱεραρχία, ἡ ὁποία με την ἐμμονή του παρεσύρθη και ἐψήφισε τον Σαλώνων για Γλυφάδος. Την οδήγησε σε παρατυπία και ἀδικία ἒναντι του π. Ἀλεξίου Ψωΐνου.

Ἂν ξετρυπώση τέτοια τροπολογία, λένε οι Ἀρχιερεῖς, ἒχει στην ουσία προδικάσει την απόφαση τοῦ ΣτΕ. Σάν να τους ὁδηγῆ σε σίγουρο ἀποτέλεσμα τους δικαστές ! Τον δύσμοιρο π. Αντώνιο. Κρῖμα οἱ ἐπισκέψεις στην ὁδό Φιλοθέης μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ. Ἱαματικέ και Τροπαιοφόρε Γεώργιε. Και ποιός τοῦ λέει ότι και έτσι να τα καταφέρη, οἱ Ἀρχιερεῖς μετά από τόσες γελοιότητες και εὐτελισμούς θα ξαναψηφίσουν Ἀντώνιο στην Γλυφάδα ; Νομίζει ότι θα επαναληφθῆ ότι συνέβη στην εκλογή τοῦ μακαριστοῦ Θεοκλήτου Σετάκη στα Ἰωάννινα ; Ἂλλοι καιροί κι αυτός δεν είναι Σεραφείμ… Θα ἐμπαίζη με γνωμοδοτήσεις του νομικοῦ του συμβούλου για να διασύρη την Ἱεραρχία και μετά θα κλείνη το μᾶτι στην κυβέρνηση για τροπολογία, ἐξαναγκάζοντας τους Ἀρχιερεῖς για να μην τρωθῆ το κῦρος της Ἐκκλησίας, να τα ἀποδέχονται ὃλα ;

Βεβαίως ἡ ρύθμισις αὐτή τον συμφέρει ώστε να ανοίξη πια σωρεία ἐκλογῆς Τιτουλαρίων Ἐπισκόπων ἐκ πληθώρας ἀρχιμανδριτῶν που θα ἐνδιαφέρονται και θα είναι πια ἂνευ νομικοῦ κωλύματος ἐκλόγιμοι ἐν συνεχεία, για κάτι καλύτερο… Ἀφοῦ δεν θα ὑπάρχη πιά δέσμευσις νομοθετημένης θέσης Βοηθοῦ και να περιμένη ποιός θα ἀποδημήση εἰς Κύριον, θα μοιράζη πιά εύκολότερα ἐπισκοπικές μῆτρες…

Αὐτό εἶναι το μέλλον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Συνόδου ;

Γιατί δεν φέρνει τήν τροποποίηση αυτή του Καταστατικοῦ Χάρτου σε συζήτηση στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ; Μήπως γιατί ξέρει εκ των προτέρων ότι δεν θα περάση;

Παρέσυρε και εὐτέλισε την Ιεραρχία και παρατύπως ἐξέλεξε τον π. Ἀντώνιο και τώρα τήν ἀδειάζει γιά μία ἀκόμη φορά ;

Γιατί τόση βιασύνη τώρα για την τροπολογία ; Φοβᾶται την άνοδο Μητσοτάκη και σπεύδει να προλάβη διότι γνωρίζει ὃτι ἡ συντηρητική παράταξις ἀνακατεύεται λίγο περισσσότερο στά ἐκκλησιαστικά ἀπό τά ἀριστερά συνεταιράκια ;

Γιατί να αδειάση τον π. Αντώνιο ἐν ὂψει ἐκδικάσεως στο ΣτΕ ἀναγνωρίζοντας ἒτσι την ἀκυρότητα τῆς ἐκλογῆς ; Ἢ μήπως τελικῶς ἐφαρμόζει Ἀρβανίτικη τακτική με τον π. Αντώνιο και τελικά θέλει να τοῦ μείνη στο ρᾶφι ὡς πρώην Γλυφάδος και ὡς πρώην Τσᾶρος τῆς ΕΚΥΟ ; Κοινή γάρ ἡ τύχη και το μέλλον ἀόρατον !