Το Μεγάλο Μήνυμα του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Μακαρίου

Παρακολουθήστε το Μήνυμα του νέου, εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, κ. κ. Μακαρίου, από τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι: