Παραιτήθηκε ο Αμερικής Δημήτριος

Παραιτήθηκε ο Αμερικής Δημήτριος

Δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο έγινε σήμερα, Σάββατο 4 Μαΐου ο Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής Δημήτριος.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής σύμφωνα με ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπέβαλε γραπτώς την παραίτησή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Διαβάστε παρακάτω το επίσημο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Διά τοῦ παρόντος ἀνακοινοῦται ὅτι σήμερον, Σάββατον, 4ην Μαΐου 2019, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Γέροντα Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, ὁ ὁποῖος ἐνημέρωσεν Αὐτόν ἐπί διαφόρων θεμάτων τῆς κατ΄αὐτόν θεοσώστου Ἐπαρχίας.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α.Σεβασμιότης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπέβαλε γραπτῶς τήν παραίτησίν του ἐκ τοῦ θρόνου τῆς ἥν ἐπί εἰκοσαετίαν θεοφιλῶς ἐποίμανεν Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, τήν ὁποίαν ὁ Πατριάρχης θά φέρῃ ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς προσεχοῦς Πέμπτης, 9ης Μαΐου.

Photo: Nikos Manginas / Ecumenical Patriarchate