ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ  ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ κ. ΙΩΗΛ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ κ. ΙΩΗΛ

Προς τον ευσεβή Κλήρο και τον ευλαβή λαό

της καθ᾿ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως

Αδελφοι και Πατέρες, Χριστός Ανέστη!

«Ειρήνη υμίν» (Ιω. 20, 19)

Η ανάσταση του Χριστού έφερε πολλά αγαθά στον άνθρωπο. Πρώτα πρώτα του χάρισε την δυνατότητα να επανέλθει στην κανονική του πατρίδα, που είναι ο παράδεισος. Απήλλαξε την ανθρώπινη φύση από τους μολυσμούς της αμαρτίας και της δουλείας του εις τον πονηρόν. Έφερε ομόνοια και αγάπη στους ανθρώπους. Ένα σπουδαίο αγαθό που μας έδωσε είναι η ειρήνη· ειρήνη με τον Θεό, ειρήνη με τον εαυτό μας και ειρήνη με τους ανθρώπους. Ο πρώτος λόγος που είπε ο Κύριος στους μαθητές Του ήταν το, «ειρήνη υμίν» (Ιω. 20, 19). Ας δούμε ποιά είναι η ειρήνη που μας έφερε ο Κύριος.

Κατά κανόνα οι άγιοι Πατέρες λένε πως η ειρήνη είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο άρχοντας της ειρήνης· «αυτός γαρ εστιν η ειρήνη ημών, ο ποιήσας τα αμφότερα εν» (Εφ. 2, 14), όπως λέει και ο απόστολος Παύλος. Έργο του Χριστού είναι να ενώσει τα χωρισμένα και να ειρηνεύσει αυτά που είχαν περιέλθει σε κατάσταση πολέμου. Ο Θεός και ο άνθρωπος είχαν περιέλθει σε κατάσταση χωρισμού. Ο αμαρτωλός άνθρωπος χωρίσθηκε από τον Θεό. Ο Χριστός με την ενσάρκωσή του «κατήλλαξεν ημάς τω Θεώ» (βλ. Ρωμ. 5, 10), μας συμφιλίωσε με τον Θεό.

Αυτή η ειρήνη που έφερε ο Χριστός είναι η «υπερέχουσα πάντα νουν», λέγει ο Παύλος· «και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νουν φρουρήσει τας καρδίας υμών και τα νοήματα υμών εν Χριστώ Ιησού» (Φιλιπ. 4, 7). Το γεγονός της συμφιλιώσεώς μας με τον Χριστό, ξεπερνάει τον νου των αγγέλων και των ανθρώπων. Ο Χριστός είναι το πρότυπο του ειρηνοποιού.

Επίσης, ο αρχαίος εκκλησιαστικός συγγραφέας Ωριγένης λέγει πως ειρηνοποιοί είναι οι άνθρωποι εκείνοι που μιμούνται τον Χριστό «εν τω ιδίω μέτρω». Μπορούμε να μιμηθούμε τον Χριστό ανάλογα με την δύναμή μας. Ο ειρηνοποιός είναι ο πρεσβευτής του Θεού. Ο ειρηνοποιός έχει μια αγαπητική διάθεση για τους άλλους ανθρώπους. Ο ειρηνοποιός έχει ο ίδιος μέσα στην καρδιά του τον Χριστό, που είναι η ειρήνη των ανθρώπων, και μεταδίδει και στους άλλους αυτό το βίωμα.

Όπως ακριβώς όταν έλθει η υγεία στον άνθρωπο, εξαφανίζεται η αρρώστια, η όταν φανεί το φως, εξαφανίζεται το σκοτάδι, έτσι, όπου επικρατήσει η ειρήνη, τα ενάντια προς αυτήν πάθη, δηλαδή μίσος, οργή, θυμός, φθόνος, μνησικακία, υποκρισία, ταραχή, εξαφανίζονται. Πιο πρακτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει αυτή την ειρήνη με την συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί καταλαβαίνει ότι η θυσία του Χριστού, του Άρχοντος της Ειρήνης, έχει άμεση ανταπόκριση στις καρδιές των ανθρώπων.

Ο πλούτος, η υγεία, τα σπίτια, τα παιδιά, τα διάφορα αγαθά και όλα τα εφευρήματα της ηδονής δεν έχουν κανένα κέρδος, εάν απουσιάζει το αγαθό της ειρήνης. Βεβαίως, όπως είπαμε, όταν λέμε ειρήνη, εννοούμε το πρόσωπο του Χριστού.

Αυτή την ειρήνη που περιγράψαμε προηγουμένως την βιώνουμε μέσα στην ατμόσφαιρα της αναστάσεως του Χριστού. Μάλιστα μας προτρέπει η Εκκλησία να συγχωρούμε «πάντα τη αναστάσει». Να φροντίσουμε όλοι να συμφιλιωθούμε και να ειρηνεύσουμε με όσους έχουμε διαφορές.

Ως Επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας απευθύνω ειρηνικό αναστάσιμο χαιρετισμό προς όλους, μικρούς και μεγάλους, άρχοντες και λαϊκούς, και εύχομαι ολοκαρδίως να εξαφανισθεί από την καρδιά μας κάθε ταραχή και σύγχυση.

Αδελφοί μου αγαπητοί και περιπόθητοι,

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Χαίρετε και υγιαίνετε

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο Εδέσσης, Πέλλης και Αμωπίας ΙΩΗΛ