You are currently viewing Οικουμενικός Πατριάρχης: Να εύχεστε να μας δίνει ο Θεός δύναμη να ανταποκρινόμεθα στις μεγάλες ευθύνες που έχουμε ως το Κέντρο της Ορθοδοξίας

Οικουμενικός Πατριάρχης: Να εύχεστε να μας δίνει ο Θεός δύναμη να ανταποκρινόμεθα στις μεγάλες ευθύνες που έχουμε ως το Κέντρο της Ορθοδοξίας

Οικουμενικός Πατριάρχης: Να εύχεστε να μας δίνει ο Θεός δύναμη να ανταποκρινόμεθα στις μεγάλες ευθύνες που έχουμε ως το Κέντρο της Ορθοδοξίας

Απευθυνόμενος σε προσκυνητές από την Ελλάδα και άλλες χώρες

Στις κατά καιρούς δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ομογένεια της Πόλης και στους αγώνες για την υπέρβασή τους αναφέρθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος χοροστάτησε, σήμερα, 24 Μαρτίου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων της Κοινότητας Βλάγκας, κατά την Θεία Λειτουργία της Κυριακής Β’ των Νηστειών. Στην ομιλία του, αμέσως μετά, στην Κοινοτική Αίθουσα, ο Παναγιώτατος καλωσόρισε τους προσκυνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό επισημαίνοντας ότι η παρουσία τους αφενός είναι ενισχυτική για τους Ορθοδόξους πιστούς της Πόλης και αφετέρου υπογραμμίζει την ενότητα του Γένους μας.

«Ζούμε με δυσκολίες, και εις το παρελθόν και εις το παρόν. Οι δυσκολίες αυτές εις το πρόσφατο ακόμη παρελθόν ήσαν πολύ μεγάλες, ήσαν ανυπέρβλητες. Υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες όχι μόνο οι ζωντανοί υπέστησαν τα πάνδεινα και η ζωή τους έγινε μαρτυρική, αλλά και οι νεκροί μας, οι προσφιλείς, οι οποίοι αναπαύονται κάτω από τα ευλογημένα χώματα της βασιλίδος των Πόλεων και αυτοί υπέστησαν διωγμούς. Όταν ενθυμούμαι το ‘93, στις αρχές της πατριαρχίας μου, που εβεβηλώθησαν οι τάφοι των ομογενών στο κοιμητήριο του Νεοχωρίου του Βοσπόρου, πήγα την επομένη Κυριακή και εχοροστάτησα εκεί και εξεφώνησα έναν πύρινο λόγο γεμάτο από παράπονο και καταδίκη των γενομένων και είπα γιατί να υφιστάμεθα αυτά τα οποία υφιστάμεθα επειδή είμεθα Έλληνες το γένος και ορθόδοξοι χριστιανοί κατά την πίστη, σε τι πειράξαμε, σε τι βλάψαμε τους συνανθρώπους μας. Είμεθα νομοταγείς πολίται. Τουλάχιστον ας αφήσουν ησύχους τους νεκρούς μας εδώ εις τους τάφους των όπου περιμένουν την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου».

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος σημείωσε:

«Αυτές οι δυσκολίες κατά τινα τρόπον υπάρχουν και σήμερα όταν και εμείς, οι Ρωμιοί, και οι άλλες μειονότητες που ζουν εδώ, για έξι χρόνια τώρα, στερούμεθα του αυτονοήτου δημοκρατικού

δικαιώματός μας, να διεξαγάγουμε εκλογές για να ανανεώσουμε τα διοικητικά σώματα των εκκλησιών μας και των λοιπών ευαγών ιδρυμάτων μας. Αυτό δεν είναι μία κατάφωρος αδικία προς τους μη μουσουλμάνους κατοίκους αυτής της Πόλεως, αυτής της χώρας; Γιατί να υφιστάμεθα αυτή την διάκριση;

Εσείς, οι εξ Ελλάδος ευλαβείς προσκυνηταί, έρχεστε, κάθε φορά που σας δίδεται η ευκαιρία, για να επισκεφθείτε τα μνημεία της πίστεως και του γένους μας […] Aλλά πρέπει να σκέφτεστε, να θυμάστε και να προσεύχεστε και για όλους αυτούς οι οποίοι έζησαν και τα εδημιούργησαν αυτά τα μνημεία και για εμάς που είμεθα οι συνεχισταί της ιστορίας των, των επιτευγμάτων τους και των μαρτυρίων τους. Να εύχεστε να μας δίνει ο Θεός δύναμη να ανταποκρινόμεθα στις μεγάλες ευθύνες που έχουμε ως το Κέντρο της Ορθοδοξίας, παρά την συρρίκνωσιν της Ομογενείας, γύρω από το Πατριαρχείον μας, να μπορούμε να φαινόμεθα αντάξιοι των προγόνων μας και των ευθυνών με τις οποίες μας έχει επιφορτίσει ο Θεός και η ιστορία».

Ο Παναγιώτατος, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, εξήρε το έργο που πραγματοποιείται στην Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας, με την καθοδήγηση του Μητροπολίτου Σηλυβρίας Μαξίμου, Επόπτου της Περιφερείας Υψωμαθείων, και με την συμβολή του Ιερού Κλήρου και των Κοινοτικών παραγόντων. Προηγουμένως τον Πατριάρχη καλωσόρισαν ο Μητροπολίτης Μάξιμος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της νηστείας, καθώς και οι Κοινοτικοί παράγοντες.

Ακολούθως, παρουσιάστηκε θεατρική παράσταση από το Καλλιτεχνικό Εργαστήριο της Κοινότητας Κοντοσκαλίου, στο οποίο συμμετέχουν μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της Κοινότητας Βλάγκας και του Ζαππείου.

Στη Θεία Λειτουργία και στην εκδήλωση στην Κοινοτική Αίθουσα παρέστη η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, κυρία Τζωρτζίνα Σουλτανοπούλου, και πλήθος πιστών.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων, κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό για την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

«Η σημερινή πανήγυρις δεν είναι μόνον καιρός ενθυμήσεως, αλλά και μεγάλης χαράς δι᾽ όλους ημάς τους συναχθέντας εις τον ιστορικόν τούτον ναόν, ο οποίος μαρτυρεί ότι εδώ, εις την Πόλιν των Πόλεων, υπήρχαν διά το Γένος «μεγαλεία», που «διηγώντας τα να μην κλαίς», όπως έλεγεν ο μακαριστός

Πατριάρχης Αθηναγόρας, από τον οποίον προέρχεται και η ρήσις «Ημείς εδώ εις την Πόλιν, είμεθα ολίγοι, αλλά αμέτρητοι». Χαιρόμεθα, διότι ο ναός της Ευαγγελιστρίας παραμένει και σήμερον τόπος προσευχής, πλήρης φωτός ανεσπέρου και «ου καταισχυνούσης» ελπίδος. Εξακολουθεί να ψάλλεται εδώ το «Σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιον και του απ᾽ αιώνος μυστηρίου η φανέρωσις», το χαρμόσυνον ευαγγέλιον της λυτρώσεως του γένους των ανθρώπων από της «αρχαίας αράς». Διά του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου δεν ξεκινά απλώς μία βελτίωσις της ζωής του εν σκότει και σκιά θανάτου ευρισκομένου ανθρώπου, αλλά ανοίγει η κατ᾽ αλήθειαν ζωή, η πορεία προς την θέωσιν. Ο προαιώνιος Λόγος του Θεού σαρκούται «δι᾽ ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν», διά την ανθρωπότητα όλην και διά τον κάθε ένα εξ ημών, συγκεκριμένως και προσωπικώς. «Πανηγυρίζομεν σήμερον, την του Θεού προς ανθρώπους συνάφειαν, την του προσλήμματος θέωσιν, την της εικόνος ημών αναμόρφωσιν, την εις το κρείττον αλλοίωσιν, την εις ουρανούς ύψωσιν και ανάβασιν» (Ανδρέου Κρήτης, Λόγος Ε´, Εις τον Ευαγγελισμόν της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, PG 97, 885). Η εορτή του Ευαγγελισμού είναι ημέρα χαράς μεγάλης εν Χριστώ. «Επέστη σήμερον η πάντων χαρά … Επέστη ο πανταχού, ίνα τα πάντα πληρώση χαράς» (ο.π., 881).Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η γέφυρα η μετάγουσα ημάς από γης προς ουρανόν, «το της χαράς όργανον, δι᾽ ου το της αράς ελύθη κατάκριμα, και το της χαράς αντιεισήχθη δικαίωμα» (ο.π., 893)».

O Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την ευαρέσκειά του προς τον Μητροπολίτη Σασίμων Γεννάδιο, Επόπτη της Περιφερείας Ταταούλων, και προς τον Ιερό Κλήρο και τους Κοινοτικούς παράγοντες για το επιτελούμενο έργο προς όφελος του ευσεβούς λαού του Θεού. Καλωσορίζοντας τον Πατριάρχη ο Μητροπολίτης Σασίμων αναφέρθηκε στην εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου σημειώνοντας ότι αποτελεί την απαρχή όλων των σωτηριωδών γεγονότων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την απολύτρωση του ανθρωπίνου γένους.

Φωτογραφίες: Νίκος Μαγγίνας / Οικουμενικό Πατριαρχείο

Search this website