ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Μετά τό πέρας τῶν προεδρικῶν ἐκλογῶν ἐν Γεωργίᾳ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπέστειλε πρός τήν νικήτριαν αὐτῶν Ἐξοχ. κ. Salome Zourabichvili, πρώτην γυναίκαν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας τῆς Χώρας, συγχαρητήριον Μήνυμα ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁμοῦ μετά τῶν εὐχῶν Αὐτοῦ ὑπέρ ἐπιτυχί-ας εἰς τά νέα ὑψηλά καθήκοντα τοῦ ὑπάτου ἀξιώματός της.