You are currently viewing Ο ΙΣΚΕ αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα της μισθοδοσίας με τον Αρχιεπίσκοπο επικαλούμενος  την ομόφωνη απόφαση της Ιεραρχίας.

Ο ΙΣΚΕ αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα της μισθοδοσίας με τον Αρχιεπίσκοπο επικαλούμενος την ομόφωνη απόφαση της Ιεραρχίας.

Σύμφωνα με το επίσημο Ανακοινωθέν του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ε.) σχετικά με τη συνάντηση με τον Ιερώνυμο, το Δ.Σ. του Συνδέσμου επισημαίνει, μεταξύ άλλων, το εξής: “Ο Μακαριώτατος προσέφερε στα μέλη του Δ. Σ. … ένα δισέλιδο γραπτό υπόμνημα, το οποίο ανάμεσα σε άλλα, περιέχει προτάσεις του Αρχιεπισκόπου προς το σώμα της Ιεραρχίας της 16ης Νοεμβρίου. Μία από αυτές τις προτάσεις ήταν και η άποψη περί συνταγματικής κατοχύρωσης της μισθοδοσίας, η οποία δεν τέθηκε από τον Μακαριώτατο κατά τη συνάντηση με τον Ι.Σ.Κ.Ε., όπως δεν τέθηκαν και οποιεσδήποτε άλλες απόψεις ή προτάσεις, περί του αυτού θέματος, αφού τόσον η Ιερά Σύνοδος, όσο και ο Εφημεριακός Κλήρος συντάσσονται στην ομόφωνη θέση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της 16ης Νοεμβρίου”.

Από την αναφορά αυτή καταλαβαίνουμε ότι ο ΙΣΚΕ, πολύ ορθά, αρνήθηκε καν να τεθούν ζητήματα που αφορούν στην αλλαγή του καθεστώτος της μισθοδοσίας επί τη βάσει της “συμφωνίας” Τσίπρα και Ιερωνύμου. Ο ΙΣΚΕ “οχυρώνεται” θεσμικά πίσω από την ομόφωνη αρνητική απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος της 16ης Νοεμβρίου 2018, η οποία απαγορεύει ρητά στον Ιερώνυμο και σε οποιονδήποτε άλλο, εκ μέρους της Εκκλησίας, να διαπραγματευθεί το ζήτημα αυτό, αφού ξεκάθαρα τονίζει ότι δεν δέχεται καμία μεταβολή στο υφιστάμενο εργασιακό και μισθοδοτικό καθεστώς των Κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο Ιερώνυμος υπέστη μία ακόμη ήττα και ψυχρολουσία από τους εκλεγμένους εκπροσώπους όλων των Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι δεν του έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτύξει τις προσωπικές του απόψεις περί του ζητήματος, απόψεις τις οποίες, με δική του πρόταση δυστυχώς, υιοθέτησε η Κυβέρνηση και αποτέλεσαν βασικό τμήμα της “συμφωνίας” της 6ης Νοεμβρίου. Ο ΙΣΚΕ ουσιαστικά είπε στον Ιερώνυμο ότι δεν δικαιούται να ομιλεί και να ενεργεί έξω από τις αποφάσεις της Ιεραρχίας, της οποίας είναι εκτελεστικό όργανο και τίποτε παραπάνω.

Ο ΙΣΚΕ επίσης, έχοντας υπόψιν την ουσία του πράγματος, ότι δηλαδή ο Ιερώνυμος είναι εκείνος που, εν αγνοία της Ιεραρχίας και λειτουργώντας παραθεσμικά, πρότεινε στον Τσίπρα την αλλαγή του μισθοδοτικού καθεστώτος των Κληρικών, αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του ή, για να το πούμε πιο λαϊκά, πιάνει το φίδι από το κεφάλι… Η Κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να εμμείνει σε μια σύγκρουση με 10000 κληρικούς (ή, όπως ευφυώς είπε κάποιος, με 10000… μικρόφωνα), εάν ο Ιερώνυμος κάνει πίσω από τις εμμονές του στο θέμα αυτό της μισθοδοσίας. Η Κυβέρνηση δεν δύναται να προχωρήσει μονομερώς, παρά τις περί του αντιθέτου απειλές, για πολλούς και διάφορους λόγους, όχι μόνο πολιτικούς, αλλά και νομικούς. Γι’ αυτό η Κυβέρνηση χρειάζεται την προσυπογραφή, τη “συμφωνία” της Εκκλησίας, την οποία πρόθυμα προσέφερε ο Ιερώνυμος στον Τσίπρα. Αλλά, δόξα τω Θεώ, οι σοφοί και θαρραλέοι Ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος του είπαν ένα βροντερό ΟΧΙ, ενώ δεν δίστασαν να τον προειδοποιήσουν ακόμη και με “νομικές και κανονικές συνέπειες”, εάν τολμήσει να κινηθεί παρά τις αποφάσεις της Ιεραρχίας.

Το όλο ζήτημα, μετά τις σθεναρές και συντονισμένες αντιδράσεις όλων όσων έχουν σώας τας φρένας και υγιές εκκλησιαστικό φρόνημα, τείνει να καταστεί μια “φούσκα”, μια μεγάλη αποτυχία που θα συμπαρασύρει τόσο την Κυβέρνηση όσο και τον Ιερώνυμο και τους ανθρώπους του που συνωμότησαν με τον Καίσαρα κατά της Εκκλησίας. Ήρθε η ώρα του Θεού. Και, όπως λέγει ένας ύμνος της Εκκλησίας μας, “φοβερόν το εμπεσείν εις χείρας Θεού ζώντος”…

Παραθέτουμε το πλήρες Ανακοινωθέν του Ι.Σ.Κ.Ε.:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος συναντήθηκε με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο χθες, Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο.

Τα μέλη του Δ. Σ. εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ομόφωνη απόφαση της Σεπτής Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, να εμμείνει στο υφιστάμενο καθεστώς μισθοδοσίας των Κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, θέση την οποία ο Ι.Σ.Κ.Ε. υπερασπίζεται σε όλες τις παρεμβάσεις, ανακοινώσεις και συναντήσεις του.

Ο Μακαριώτατος προσέφερε στα μέλη του Δ. Σ. το συγγραφικό του έργο που αφορά στην περιουσία της Εκκλησίας και τη μισθοδοσία του Κλήρου, καθώς και ένα δισέλιδο γραπτό υπόμνημα, το οποίο ανάμεσα σε άλλα, περιέχει προτάσεις του Αρχιεπισκόπου προς το σώμα της Ιεραρχίας της 16ης Νοεμβρίου. Μία από αυτές τις προτάσεις ήταν και η άποψη περί συνταγματικής κατοχύρωσης της μισθοδοσίας, η οποία δεν τέθηκε από τον Μακαριώτατο κατά τη συνάντηση με τον Ι.Σ.Κ.Ε., όπως δεν τέθηκαν και οποιεσδήποτε άλλες απόψεις ή προτάσεις, περί του αυτού θέματος, αφού τόσον η Ιερά Σύνοδος, όσο και ο Εφημεριακός Κλήρος συντάσσονται στην ομόφωνη θέση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της 16ης Νοεμβρίου.

Ο Μακαριώτατος διαβεβαίωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι στην επιτροπή διαλόγου, την οποία θα συστήσει η Δ.Ι.Σ. βάσει των αποφάσεων της Ιεραρχίας, θα συμμετέχουν ένας ή δύο Κληρικοί, προερχόμενοι από το Δ.Σ. του Ι.Σ.Κ.Ε.

Συμφωνήθηκε να υπάρχει συχνότερη επικοινωνία και συνεργασία με τον Ι.Σ.Κ.Ε. και για άλλα εκκλησιαστικά θέματα.