Ο Κηφισίας Κύριλλος καλεί τους Ιερείς της Μητρόπολής του να έχουν εμπιστοσύνη(!!!) στον Αρχιεπίσκοπο και στην Ιεραρχία

Ο Κηφισίας Κύριλλος καλεί τους Ιερείς της Μητρόπολής του να έχουν εμπιστοσύνη(!!!) στον Αρχιεπίσκοπο και στην Ιεραρχία

Ο Κηφισίας Κύριλλος καλεί τους Ιερείς της Μητρόπολής του να έχουν εμπιστοσύνη(!!!) στον Αρχιεπίσκοπο και στην Ιεραρχία

Μεταξύ άλλων τονίζει πως οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα εξασφαλίζουν τα δικαιώματα του Κλήρου και παράλληλα ζητά να μην ακούν τις διχαστικές απόψεις που ως στόχο έχουν να σπείρουν τη διχόνοια στην Εκκλησία.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής…