Τον διαχωρισμό Εκκλησίας -Κράτους πρότειναν Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος – Εκτός δημοσίου οι κληρικοί • Θα περάσει από την Ιεραρχία;

Τον διαχωρισμό Εκκλησίας -Κράτους πρότειναν Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος – Εκτός δημοσίου οι κληρικοί • Θα περάσει από την Ιεραρχία;

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΤΖΟΥΜΑ

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πλαίσιο συμφωνίας ιστορικού χαρακτήρα προς όφελος και των δύο πλευρών είπε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις κοινές δηλώσεις που έκανε   με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο στο Μαξίμου.

Στο Κοινό Ανακοινωθέν Εκκλησίας-Πολιτείας το οποίο διάβασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφέρεται ότι “στόχος μας είναι να θέσουμε το πλαίσιο διευθέτησης και επίλυσης ιστορικών εκκρεμοτήτων, αλλά και να ενισχύσουμε την αυτονομία της Ελλαδικής Εκκλησίας έναντι του Ελληνικού Κράτους, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τον ιστορικό της ρόλο στη γέννηση και τη διαμόρφωση της ταυτότητάς του”.

«Μετά από έναν ειλικρινή διάλογο που διεξήχθη σε κλίμα κατανόησης και σεβασμού, μεταξύ των δύο πλευρών,έχουμε την δυνατότητα να προχωρήσουμε σε συναινετικές πρωτοβουλίες για τον εξορθολογισμό των σχέσεών μας»

 «Στόχος  μας  είναι να ενισχύσουμε την αυτονομία της Ελλαδικής Εκκλησίας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο της» για να προσθέσει: «Εκφράζουμε την πρόθεσή μας να καταλήξουμε σε μια ιστορική συμφωνία».

Γιαυτό προτείνουμε:
1. Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει ότι μέχρι το 1939 οπότε εκδόθηκε ο αναγκαστικός νόμος 1731/1939 απέκτησεεκκλησιαστική περιουσία έναντι ανταλλάγματος που υπολείπεται της αξίας της. 
2. Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει ότι ανέλαβε τη μισθοδοσία του κλήρου, ως με ευρεία έννοια, αντάλλαγμα για την εκκλησιαστική περιουσία που απέκτησε. 
3. Το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία αναγνωρίζουν ότι οι κληρικοί δεν θα νοούνται στο εξής ως δημόσιοι υπάλληλοι και ως εκ τούτου διαγράφονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. ( Σ.Σ. Επομένως η Εκκλησία πλέον δεν θα θεωρείται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου). 
4. Το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει ετησίως στην Εκκλησία με μορφή επιδότησηςποσό αντίστοιχο με το σημερινό κόστος μισθοδοσίας των εν ενεργεία ιερέων, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις μισθολογικές μεταβολές του Ελληνικού Δημοσίου. ( Σ.Σ. Πρόνοια μόνο για τους εν ενεργεία κληρικούς για υποψηφίους ούτε λόγος. Επομένως τέρμα στην ανάπτυξη της Εκκλησίας) 
5. Η Εκκλησία αναγνωρίζει ότι μετά τη Συμφωνία αυτή παραιτείται έναντι κάθε άλλης αξίωσης για την εν λόγω εκκλησιαστική περιουσία. Σ. Σ. Γιατί να παραιτηθεί; Θα της δοθεί κάποιο σίγουρο αντάλλαγμα;)
 
6. Η ετήσια επιδότηση θα καταβάλλεται σε ειδικό ταμείο της Εκκλησίας και προορίζεται αποκλειστικά για τη μισθοδοσία των κληρικών,  με αποκλειστική ευθύνη της Εκκλησίας της Ελλάδος και σχετική εποπτεία των αρμόδιων ελεγκτικών κρατικών αρχών. 
 
7. Με τη Συμφωνία διασφαλίζεται ο σημερινός αριθμός των οργανικών θέσεων κληρικών  της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και ο σημερινός αριθμός των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
 
8. Πιθανή επιλογή της Εκκλησίας της Ελλάδος για αύξηση του αριθμού των κληρικών δεν δημιουργεί απαίτηση αύξησης του ποσού της ετήσιας επιδότησης. Σ.Σ. Εδώ μπαίνει ταφόπετρα για μελλοντικούς κληρικούς. Όσοι πρόλαβαν έγιναν. Οι υπόλοιποι σε μια άλλη ζωή).
9. Το Ελληνικό Δημόσιο και η Εκκλησία της Ελλάδος αποφασίζουν τη δημιουργία Ταμείου Αξιοποίησης  Εκκλησιαστικής Περιουσίας. 
 
10. Το Ταμείο αυτό θα διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Δύο μέλη του Ταμείου θα διορίζονται από την Εκκλησία της Ελλάδος, δύο μέλη θα διορίζονται από την Ελληνική Κυβέρνηση, ενώ ένα μέλος θα διορίζεται από κοινού. 
 
11. Το Ταμείο Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας θα αναλάβει τηδιαχείριση και αξιοποίηση των από το 1952 και μέχρι σήμερα ήδη αμφισβητούμενων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εκκλησίας της Ελλάδος περιουσιών, αλλά και κάθε περιουσιακού στοιχείου της Εκκλησίας που εθελοντικά η ίδια θα θελήσει να παραχωρήσει στο εν λόγω Ταμείο προς αξιοποίηση. 
 
12. Τα έσοδα και οι υποχρεώσεις του ΤΑΕΠ επιμερίζονται κατά ίσο μέρος στο Ελληνικό Δημόσιο και την Εκκλησία της Ελλάδος. 
 
13. Τα ανάλογα ισχύουν και για τις περιουσίες των επιμέρους Μητροπόλεων, ήτοι των αμφισβητούμενων περιουσιών, αλλά και όσων οι Μητροπόλεις εθελοντικά παραχωρήσουν στο ΤΑΕΠ. 
 
14. Η ήδη συσταθείσα με τον Ν.4182/2013 Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Εκκλησιαστικής Περιουσίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών εντάσσεται επίσης στο ΤΑΕΠ και διοικείται με το σημερινό κατά νόμο καθεστώς

Ο Αλ. Τσίπρας διαβεβαίωσε τον Αρχιεπίσκοπο ότι η επικείμενη Συνταγματική Μεταρρύθμιση και ειδικότερα οι αλλαγές που αφορούν στο ‘Αρθρο 3, έχουν στόχο να αναβαθμίσουν το διακριτό ρόλο της Eκκλησίας, ενισχύοντας την αυτονομία της, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημαντική προσφορά της στη γέννηση και διαμόρφωση της ταυτότητας του ελληνικού κράτους.Δεσμεύτηκε για τα ιερά σύμβολα στους δημόσιους χώρους  και την παραμονή του Σταυρού στο εθνικό μας σύμβολο, τη σημαία μας.

Ο Αρχιεπίσκοπος στις δηλώσεις του ήταν συγκρατημένος και θα λέγαμε σκεπτικός. Προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις προς στιγμήν με την αναφορά του στην παρουσία του… «τσάρου των Οικονομικών της Εκκλησίας»όπως αποκάλεσε  τον Γεν. Διευθυντή της ΕΚΥΟ Επίσκοπο Σαλώνων Αντώνιο. Βεβαίως δεν παρέλειψε να επισημάνει  ότι ελπίζει ότι το προτεινόμενο σχέδιο να περάσει και  από την Ιεραρχία.

Και σε αυτό έχει απόλυτο δίκαιο. Για να θεωρηθεί το προτεινόμενο σχέδιο  ως οριστική συμφωνία πρέπει να περάσει από την Ιεραρχία η οποία πρέπει να συγκληθεί άμεσα και να πάρει θέση.
Το βέβαιο είναι ότι οι 80 Ιεράρχες που ανήκουν στην Εκκλησία της
Ελλάδος  δεν θα ταυτιστούν με το σχέδιο αυτό  που προωθείται από τον Αρχιεπίσκοπο και τον Πρωθυπουργό. Σίγουρα θα υπάρξουν εξελίξεις που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει μετά βεβαιότητος.